Печати

Од ЈЗУ Тетово-Центар за Јавно Здравје –Тетово известуваат дека се добиени следните резултати за НЕИСПРАВНА Вода за пиење во следните мерни места: Село Порој-чешма сред село и Село Ратае- куќа на Н. М.

Посети: 24