Печати

Од ЈКП Тетово известуваат дека поради сериозен дефект во водоводната линија-Лешница, водата во градските резервоари драстично е намалена. Со цел еднакво опслужување со вода за пиење  во сите ризични делови на градот од 24.02.2021 година почнато е со рестрикции и тоа од 08.00 до 11.30 часот, од 15.00 до 18.00 часот и од 00.00 до 05.00 часот. Рестрикциите ќе траат се  до отклонување на дефектот

Посети: 12