Состојба со корона вирусот во zemjata за ден 25.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 1.264;

- Број на излечени – 722;

- Број на починати – 29;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 25.03.2021 година изнесува:       

- Вкупен број на потврдени случаи – 123.491;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 103.374;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.545;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

Oд ИЈЗ – Скопје  узвестуваат за неисправна вода за пиење од извор во с.Цветово (општина Студеничани) и од извор во с.Блаце (општинаЧучер Сандево).

               

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 24.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 1.347;

- Број на излечени – 451;

- Број на починати – 17;

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 24.03.2021 година изнесува:       

- Вкупен број на потврдени случаи – 122.227;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 102.652;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.545;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

Од ЈЗУ- Тетово известуваат за неисправна вода за пиење во селата: Блаце, чешма пред школото, Теново-школо во Општина Брвеница, Жеровјане, џамија во Општина Боговиње,  Добарце, чешма кај џамија, Добарце- школо, Групчин, чешма кај резервоар, Групчин- школо во Општина Желино.