Состојба со корона вирусот во земјата за ден 23.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 1.056;

- Број на излечени – 727;

- Број на починати – 25;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 23.03.2021 година изнесува:       

- Вкупен број на потврдени случаи – 120.882;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 102.200;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.528;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

Од ЦЈЗ Прилеп известуваат за бактериолошки неисправни води за пиење во ОУ - с.Секирци, Крајпатна ЧЕ, с.Ореовец, с.Крстец,  с.Алинци и ОУ – с.Алинци. Зголемена матнотија и нитрати како и понизок ПХ во с.Црнилиште. Зголемена матногтија и нитрати во ОУ - с.Црнилиште. Зголемена матнотија, бактериолошки неисправна вода за пиење во с.Лениште. Зголемени органски материи во водата за пиење во с.Беловодица. Зголемена матнотија, понизок ПХ, бактериолошки неисправна вода за пиење – с.Сланско (општина Македонски Брод)

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 22.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 457;

- Број на излечени – 700;

- Број на починати – 30;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 22.03.2021 година изнесува:       

- Вкупен број на потврдени случаи – 119.828;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 101.474;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.503;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 21.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 642;

- Број на излечени – 524;

- Број на починати – 25;                                                                               

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 21.03.2021 година изнесува:       

- Вкупен број на потврдени случаи – 119.378;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 100.774;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.473;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;