Состојба со корона вирусот во земјата за ден 11.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 947;

- Број на излечени – 397;

- Број на починати – 21;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 11.03.2021 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 110.209;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 96.570;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.265;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 10.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 913;

- Број на излечени – 351;

- Број на починати – 16;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 09.03.2021 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 109.262;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 96.173;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.244;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 09.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 872;

- Број на излечени – 412;

- Број на починати – 22;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 09.03.2021 година изнесува:

- Вкупен број на потврдени случаи – 108.350;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 95.822;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.228;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 08.03.2021 година:

- Број на на нови случаи во последното деноноќие – 316;

- Број на излечени – 681;

- Број на починати – 11;

                                                                                                                         

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучно со ден 08.03.2021 година знесува:          

- Вкупен број на потврдени случаи – 107.479;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 95.410;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 3.206;

 

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;