Од ЦЈЗ Тетово известуваат дека по најновите извршени анализи за исправност на водата за пиење добиени се резултати за НЕИСПРАВНА вода за пиење во с.Непроштено – чешма и с.Лешок - манастир.