Од ЈЗУ Тетово известуваат дека по најновите извршени анализи за исправност на водата за пиење добиени се следните резултати за НЕИСПРАВНА  вода за пиење во следните мерни места: с.Теарце-школо; с.Теарце - Маркет Бесијана; с.Пршовце – џамија; с.Глоѓи - чешма кај игралиште;