Од ЈЗУ- Тетово известуваат за неисправна вода за пиење во селата: Блаце, чешма пред школото, Теново-школо во Општина Брвеница, Жеровјане, џамија во Општина Боговиње,  Добарце, чешма кај џамија, Добарце- школо, Групчин, чешма кај резервоар, Групчин- школо во Општина Желино.