Oд ИЈЗ – Скопје  узвестуваат за неисправна вода за пиење од извор во с.Цветово (општина Студеничани) и од извор во с.Блаце (општинаЧучер Сандево).