Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 18.01.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:         

 • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Михаил и Ефтихиј, дел од ул.Георги Димитров, дел од ул.Вера Јоциќ, дел од ул.Народни Херои, Објектите во потегот од Трговскиот центар до ул.Народни Херои (опш.Кисела Вода);
 • од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Лесновска (опш.Карпош);
 • од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Самоилово и водни пумпи с.Самоилово и с.Ново Село, с.Бајково, с.Дражево, с.Ново Коњарево и граничен премин со Р.Бугарија, с.Старо Коњарево и викендици Соковче, с.Ново Село корисниците на излез од селото кон граница, с.Смолари и сите околни објекти (фото централи и ресторан Лебед) (опш.Струмица);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 15.01.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:         

 • од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од ул. Вонвардарска. (опш. Тетово);
 • од 13:30 до 14:00 часот, корисниците од Зелен рид, Васко Карангелески, Бабин дол, Лесковачка, (Трафостаници - Ловечки дом, Махагони, гробишта, Екстра меин, Џино,кланица, Топ Спин, Брзи Комерц, Куљар, Филанд, Причистителна станица Доброшане, Интершпед, кејп Поинт, Оли Оникс, Нико Шус). (опш. Куманово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 14.01.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:         

 • од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Рамне (опш.Охрид);
 • од 10:30 до 14:00 часот, корисниците од Кованец, Серменин, Конско, Хума, Смрдлива вода и Ски Центар (опш.Гевгелија);
 • од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од улиците Питу Гули, Бојмија и Димитар Влахов (опш.Гевгелија);
 • од 10:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од бул.Партизански одреди згр. бр.59 (опш.Карпош);
 • од 9:00 до 14:30 часот, корисниците од ул.Видео Смилевски Бато зграда бр.10 позади Рамстор (опшАеродром);
 • од 9:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Орман (опш.Ѓорче Петров ).

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 13.01.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:         

 • од 08:45 до 12:00 часот, корисниците од бул.Партизански одреди згр.бр.149 - Порта Влае (опш.Ѓорче Петров);
 • од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од улиците Индустриска, Истра, 7-ми Септември и 8-ми Март (опш.Пехчево).
 • од 09.00 до 15.00 часот, корисниците од дел од ул.Прашка од бр.14 до бр.30. ( опш. Карпош );
 • од  09.30 - 14.30 часот – дел ул.Козле од бр.48 до бр.54. (о. Карпош);