Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 03.03.2021 година (среда), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 11:00 до 15:00 часот корисниците дел од с.Сопиште, (дел од ул.16 – м.в.Ограда) (опш.Сопиште);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од патен правец Кисела Вода - Сопиште после ресторан Теферич прва улица лево (опш.Кисела Вода);
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од с.Карбинци, делот кај општината и училиштето (опш.Штип);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од фабрика Пејпер Мил (поранешна Целулоза) (опш.Кочани);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 02.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:30 до 15:30 часот корисниците од ул.Браќа Миладиновци и с.Мислешево (опш.Струга);
 • од 10:00 до 11:30 часот корисниците од ул.Паретние Зографски бр.32, 34, 46, 47, 48, 49, 51 и 53 (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од ул.Егејска (опш.Штип);
 • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Ропотово (опш.Прилеп);
 • од 09:55 до 12:00 часот корисниците од с.Ињево (опш.Струмица);
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од улиците Никшичка, Ваљевска, Копарска и Град Јајце (опш.Прилеп);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден  01.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од дел од с.Октиси кај Џамијата (опш.Струга);
 • од 09:00 до 10:00 часот корисниците од ул.Вангел Тодоровски бр.7 (маркет Рептил) и бр.2 (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 08:30 до 15:30 часот корисниците од Пирок - корисници кои се напојуваат од ТС Гранитекс (опш.Тетово);
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од бензинска пумпа и мотел Ваго Петрол с.Крупиште и соларните централи пред селото (опш.Штип);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 27.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:00 до 10:00 часот корисниците од oсновниот суд во Гевгелија (опш.Гевгелија);