Од ЕВН Македонија добиена е информација во која се наведува дека на ден 29.04.2021 година без електрична енергија ќе останат:
• Во период од 12:00 до 14:00 часот, дел од корисниците од с.Џепчиште во близина на пругата Заради (општина Тетово);
• Во период од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Колари, каменолом Букович, краток прекин ќе има и во селата Зајас и Горно и Долно Строгомиште (општина Кичево);
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, дел од корисниците од ул.Дервиш Цара околу ОУ „Лирија“ (општина Тетово);
• Во период од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Косел, Скребатно, дел од Лескоец - Скребатска мала и База Гранит - Косел (општина Охрид);
• Во период од 09:30 до 10:30 часот, корисниците од с.Маврово - област крстови 1 (општина Маврово и Ростуше);
• Во период од 09:08 до 14:00 часот, корисниците околу фирма Ратко Митровиќ во нас.Злокуќани (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Брждани (општина Кичево);
• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Таринци (општина Штип);
• Во период од 09:00 до 14:30 часот, дел од корисниците од с.Сиричино према црквата (општина Јегуновци);
• Во период од 09:15 до 15:00 часот, корисниците од селата Буково и Г.Орехово, Фарма Буково, Вили Буково, ХМС Буково и Фабрика Буково со околните стопански и нестопански објекти (општина Битола);
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Љубодраг (општина Куманово);
• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од улиците Дојранска, Марксова, дел од Кеј 8-ми Септември околу здравниот дом (општина Радовиш);
• Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Чајле, Старо Чајле и Балиндол (општина Гостивар);
• Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од зграда на ул.Кирил и Методиј во централното градско подрачје (општина Штип);
• Во период од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Талашманце, Ветуница, Крилатица, Страцин, Пендак, Трновац репетитор на Т-мобиле и Трла - Силекс (општина Кратово);
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од улиците Орце Николов бр.131 и 131-а, Дане Крапчев 1, 2, 3, 5 и 7, Дане Крапчев - наведените броеви (на потегот од Дебарца до Орце Николов) (општина Центар - Скопје);
• Во период од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од ул.Никола Петров Русински (општина Охрид);
• Во период од 08:05 до 15:30 часот, дел од корисниците од с.Долни Челопек (општина Брвеница);
• Во период од 08:45 до 14:00 часот, корисниците од улиците 14-ти Јуни и Вера Јоциќ (општина Македонска Каменица);
Од ЕВН известиваат дека заради технички зафати во дистрибутивната електро мрежа, на ден 26.04.2021 година ( понеделник ), без електрична енергија ќе останат следните корисници:
 од 08:50 до 11:30 часот, корисниците од дел од ул. Солунска,ул.Цветан Димов ул.413, ул.Чаирска и Детска Градинка (општина Чаир )
 од 08:30 до 12:30 часот, корисниците од ул.Томас Минцер ул.Тодор Ецов (општина Гази Баба )
Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 16.04.2021 година без електрична енергија ќе останат:
• Во период од 08:30 до 13:00 часот, дел од ул. 1506 Визбегово. (општина Бутел).
• Во период од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од с.Глумово, Шишево и Матка. (општина Сарај)
• Во период од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од сервис АМ Церт - Аутомакедонија на бул. Борис Трајковски, ул. Ѓорѓи Сугаре градинка Весели Цветови, ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 4, 6, 8, 10. (општина Кисела Вода)
• Во период од 07:30 до 13:00 часот, корисниците од Алдинци, Мала Река, место викано Гумно, кај хотел/рибник Принц. ( општина Студеничани)
• Во период од 09:45 до 14:30 часот, корисниците дел од ул.Црногорска кон пруга, дел од ул.Радушка, дел од ул.Атанас Иљоски и дел од ул.Борис Сарафов. (општина Ѓорче Петров)
• Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од с.Долно Количани. (општина Студеницани)
• Во период од 08:00 до 10:00 часот, место викано Стари Лозја и ВИП – репетитори, од 09.00 до 14.30 чачсот ул.Титова Митровачка, ул.Никшичка и Ул.Тоде Думба и од 08.00 до 14.00 часот дел од корисниците на ул.Доне Божинов, место Средорек, (Вулканизер Раде, перална, механичарски работилници ). (општина Куманово)
• Во период од 08:00 до 15:00 часот, корисниците дел од ул. Кукушка населба Горица. (општина Кичево)
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од фирмите во Индустриска зона Металец - Тритекс, Донија, Мартекс, Стара Фурна итн.(општина Прилеп)
• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Герман, с.Орашац, с.Нерав и с.Пклиште. (општина Крива Паланка)
• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Долни Балван и од 09.00 до 10.00 часот, коирисниците од с.Карбинци, Козјак, Радање, Габер и Оџалија. (општина Штип)
• Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците с.Дебреше - област кај др.Јанко. (општина Гостивар)
• Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците дел од ул.Туристичка и дел од новата населба позади Дијализа и околу новите згради на ТРИМ. (општина Струга)
• Во период од 08:40 до 14:00 часот село Стамер. (општина Делчево)
• Во период од 11:00 до 14:00 часот ул.Радојца Новичиќ и дел кон м.в. Дебело Поле. (општина Охрид)
Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 14.04.2021 година без електрична енергија ќе останат:
• Во период од 05:50 до 07:00 часот, корисниците од селата Чешиново, Облешево, Чифлик, Соколарци, Уларци, Жиганци, Кучичино, Борилчево, Спанчево и фирма Хепа Фарм во Спанчево (општина Кочани);
• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Орашац, Герман, Нерав и Пклиште (општина Кратово);
• Во период од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од дел од с.Доброште и корисници кои се под регионалниот пат за с.Јажинце (општина Тетово);
• Во период од 08:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Голно Соње и патот кон Говрлево (општина Сопиште - Скопје);
• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Золе Стојчев, згради 1, 2, 3 и 5, ул.Волгоградска згради 10 и 17 и пекара ,,Специјал‘‘ и ,,Старечки дом‘‘ (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од селата Црвени Брегови, Курија и Кукуречани (општина Кавадарци);
• Во период од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Доброште кај училиштето (општина Тетово);
• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Карбинци (општина Штип);
• Во период од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Блаже Биринчето, Франц Розман, Петар Шаулев и Франц Месеснел (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од с.Врбоец (општина Прилеп);
• Во период од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од централно градско подрачје кај Киното, Културен центар Марко Цепенков, Комерцијална банка, Кафичи Арт и Ла Пиаца, Подрачно Министерство за Образование и Простории од ЈКП Комуналец (општина Прилеп);
• Во период од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од населба Циглана –Фазанаерија - област кај ненико (општина Гостивар);
• Во период од 10:30 до 15:00 часот, корисниците од ОУ „Партение Зографски“ и дел од улиците Доситеј Обрадовиќ, Димо Хаџидимов, Мишко Михајловски и Дичо Петров (општина Кисела Вода - Скопје);
• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Јан Хус од бр.2 до бр.12 и ул.Лесновска од бр.3 до бр.13 (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Турско Рудари (општина Пробиштип);
• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Бардовци кај пругата (општина Ѓорче Петров - Скопје);