Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 20.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од селата Долно Трогерци и Трогерци Трла (општина Штип);
 • од 10:00 до 15:00 часот корисниците од с.Крупиште - Колонија Ванчо (општина Штип).

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 19.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 10:00 до 12:00 часот корисниците од селата Арнакија, Буковиќ, Семениште и Чајлане (општина Сарај - Скопје);
 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од објект на Механизација - Видовиште во с.Видовиште и с.Теранци (опш.Кочани);
 • од 09:00 до 13:00 часот корисниците од с.Долно Лисиче - ул.1  (општина Аеродром - Скопје);
 • од 10:00 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Старо Село (општинаТетово);
 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од дел од с.Црнилиште (општина Прилеп);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 18.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 09:00 до 14:00 часот дел од корисниците во с.Глуво, с.Бразда, с.Горно Оризари, Гранит (општина  Бутел и Чучер Сандево);
 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од бул.Кузман Јосифовски Питу блокови згради бр.26 и 28, ул.Симеон Кавракиров броеви од 19 до 27 (по старо од 12 до 20)  (општина Аеродром);
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од ул.Серска и ул.8-ми Април, нас.Дузлак  (општина Штип);
 • од 09:00 до 13:00 часот корисниците од с.Ракотинци, делот од школото кон општина Сопиште, мв Црвена Прс  (општина Сопиште);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 17.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:10 до 14:00 часот дел од корисниците околу улиците Загребачка, Димитар Влахов, Илија Миов, Ристо Чавдаров, Титоградска (општина Гевгелија);
 • од 08:00 до 12:00 часот корисниците од објекти кои се наоѓаат на ул.Моша Пијаде, објекти кои се на улица Илинденска во близина на Земјоделското  Училиште, објекти кои се на улица 166 (општина Тетово);
 • од 13:00 до 14:00 часот корисниците од дел од село Елшани, горниот дел од селото (општина Охрид);
 • од 08:00 до 10:30 часот корисниците од ул.Рудо од бр.47 до бр.65 (општина Бутел);