Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 16.03.2021 година (вторник), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

  • од 09:45 до 13:45 часот корисниците од улиците дел од Воин Драшкоци, Лихнида, Исаија Маџовски, Школо Кочо Рацин како и Спортско друштво Партизан (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
  • од 09:00 до 11:00 часот корисниците од дел од улиците Кеј 8-ми Септември и Плачковички Одреди (опш.Радовиш);
  • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од м.в.Каленица и метеоролошка станица Каленица (опш.Штип);
  • од 08:30 до 10:00 часот корисниците од улиците Коле Неделкоски, Мите Богоески, Б.Кидриќ, И.Л.Рибар, Х.Герасовски, Н.Карев, 29-ти Ноември, Корчуланска, 6-та, Ленинова, 4-та и 11-ти Октомври како и рест.Две Лири некогашен стар Ладилник, магацин, ладилник, ф-ка Румко, ф-ка за пластика и Ладилник во пор.објект на Килимара (опш.Ресен);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 15.03.2021 година без електрична енергија ќе останат:

- од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од делот пред с.Стар Караорман, ДА Бензинска пумпа, Лаве, Пелагонија и Коинг сепарација, Велинови и Дрво декор (опш.Штип)

- од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.ЈНА, на почеток на делот кој се  вкрстува со бул.Браќа Ѓиноски (опш.Гостивар)

- од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од ул.Ниџе Планина (опш.Кисела Вода)

Од ЕВН Македонија извесуваат дека на ден 12.03.2021 година без електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 10:30 часот, корисниците од дел од с.Сарај кон клучка Матка, објекти Исљам Абази, Адем Иљаз, бензиска пумпа Сарај, Драце Сарај и пумпа кривина (опш.Сарај)

- од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од ул.Ниџе Планина (опш.Кисела Вода)

- од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Турново (опш.Струмица)

- од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Станча, с.Нерав, с.Пклиште, с.Герман, с.Орашац (опш.Кратово)

Од ЕВН Македонија извесуваат дека на ден 11.03.2021 година без електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од с.Долни Челопек, с.Горни Челопек. (опш.Тетово)

- од 13:30 до 14:30 часот, корисниците од стара Слога до мостовите кон Горно Дупени. (опш.Ресен)

- од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од месноста Тополи и  отпад Даскало. (опш.Прилеп)

- од 11:30 до 13:30 часот, корисниците од нас.Куков Дол, с.Лозаново, нас.Лозаново, нас.Бегови Бавчи. (опш.Крива Паланка)

- од 09:00 до 14:00 часот, корисниците дел од корисниците во с.Г.Оризари, с.Бразда, с.Голиово, Гранит. (опш.Чучер-Сандево)

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.18ти Ноември. (опш.Гостивар)