Од ЕВН Македонија извесуваат дека на ден 10.03.2021 година, без електрична енергија ќе останат:

  • од 08:45 до  14:45 чааот, корисниците од с. Куново, с. Трново, с. Горна Ѓоновица, с. Долна Ѓоновица, с.Митрови Крсти, с. Беловиште, с. Лакавица, с. Србиново, с. Железна река, с. Падалиште. (опш.Гостивар)
  • од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Никуштак. (опш.Куманово)
  • од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Елшани. (опш.Охрид)
  • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.18ти Ноември. (опш.Гостивар)

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 09.03.2021 година, без електрична енергија ќе останат:

  • од 09:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Борис Сарафов, карши поранешна полиција, ул.Борис Сарафов зграда 2 и зграда 4, дел од ул.Крсто Раковски, бул.Партизански Одреди према „ЈСП“ (опш.Ѓорче Петров);
  • од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Б И Гуне и ул.Тоде Мендол  (опш.Куманово);
  • од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Живко Фирфов бр.85, 38, 40, 42, 44, 48  (опш.Кисела Вода);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 08.03.2021 година, без електрична енергија ќе останат:

  • од 08:00 до 11:00 часот, корисниците од централното градско подрачје и индустрискиот дел од Македонски Брод како и селата Ижиште, Пласница, Преглово, Сланско, Дреново, Манастирец, Тополница, Девич и Грешница како и ХПП Крапа (опш.Македонски Брод);
  • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Порој кои се напојуваат од трафостаниците 1, 3 и 5, дел од с.Џепчиште, корисниците кои се напојуваат од трафостаниците Џепчиште 1, 2, 3 и 8 и објектите кои се напојуваат на главниот пат Тетово - Џепчиште (опш.Тетово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 06.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

  • од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од Колонија Ванчо Прќе Крупиште и Жел.станица Крупиште, кратки прекини на почетокот и крајот на исклучувањето ќе има и с.Крупиште (опш.Штип);