Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден  01.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од дел од с.Октиси кај Џамијата (опш.Струга);
 • од 09:00 до 10:00 часот корисниците од ул.Вангел Тодоровски бр.7 (маркет Рептил) и бр.2 (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 08:30 до 15:30 часот корисниците од Пирок - корисници кои се напојуваат од ТС Гранитекс (опш.Тетово);
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од бензинска пумпа и мотел Ваго Петрол с.Крупиште и соларните централи пред селото (опш.Штип);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 27.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:00 до 10:00 часот корисниците од oсновниот суд во Гевгелија (опш.Гевгелија);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 26.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од дел од ул.М.Угринова - кај автобуската (опш.Гостивар)
 • од 09:00 до 13:00 часот корисниците од ул.Ристо Јанев (опш.Гевгелија)
 • од 08:30 до 15:00 часот корисниците од Мала река, Алдинци, МВ Гумно, кај рибникот Принц (опш.Студеничани)
 • од 09:00 до 11:00 часот корисниците од с.Оревоец, с.Плетвар, Репетитори на Плетвар, Каменолом Теракота, КРИН КГ, Маврово асфалтна база, с.Беловодица, с.Никодин, с.Смолани (опш.Прилеп)
 • од 07:30 до 14:30 часот корисниците од с.Врбица, с.Горно Кратово, Нежилово, Мушково, Којково, Кнежево, Каврак и Емирица (опш.Кратово)

Од ЕВН Македонија узвестуваат дека на ден 25.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Теофан Економов кај Корнер, дел од ул.ББ Гуцман кај Корнер, дел од ул.Драган Стопаревиќ кај Корнер (опш.Куманово)
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од ул.Климент Охридски, ул.Кеј 9-ти Септември населба Ѓогдере, ул.Спасе Темелкоски (опш.Прилеп)
 • од 10:00 до 11:30 часот корисниците од дел од село Пештани, во делот на центарот на селото (опш.Охрид)
 • од 08:00 до 14:00 часот корисниците од ул.Др.Рибар (опш.Куманово)