Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 24.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 10:00 до 12:00 часот. корисниците од ул.Борис Крајгер бр.54. (опш.Штип)
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Марко Орешковиќ - 2, дел од ул.Мариовска.(опш.Кисела Вода)
 • од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.5-та Прилепска бригада,  ул.Октомвриска.(опш.Прилеп)
 • од 09:20 до 14:30 часот, корисниците од с.Ново Село Општина Боговиње, с.Селце Ќеч, Караула Мазрача.(опш.Тетово)
 • од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од с.Шопско Рударе, с.Димонци, с.Коњух.(опш.Кратово)

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 23.02.2021 година (вторник), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

- од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Хо Ши Мин од бр.244 до бр.256 (опш.Бутел);

- од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Др.Рибар (опш.Куманово);

- од 10:00 до 13:00 часот, кориснциите од с.Радање, Габер, Оџалија, ТЦ Ташков Мите, Млин Радање (опш.Штип);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 22.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул. 5, с. Усје, Објектот за деца со посебни потреби. (опш.Кисела Вода)
 • од 15:00 до 16:00 часот, корисниците од нас. Македонка, Самачка зграда. (опш.Штип)
 • од 09:00 до 10:00 часот, дел од кориснциите од нас. Питарница кај пругата. (опш.Гостивар)
 • од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од ул.Прохор Пчињски. (опш.Штип)

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 19.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 13:00 до 16:00 часот, корисниците од делот на месноста место викано Плоча, атарот пред село Болно. (опш.Охрид)
 • од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Ерџелија.(опш.Штип)
 • од 07:40 до 15:30 часот, корисниците од дел од с.Бардовци. (опш.Карпош)