Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати во електродистрибутивната мрежа на ден 27.07.2017 година година, без електрична енергија ќе останат:

 • од 08:30 до 16:00 часот кориснциите од село Белица, село Козица, село Видрани, село Брждани, село Свињишта, ХЕЦ Белица (општина Кичево)
 • од 12:45 до 15:00 часот корисниците од с.Пиперево кон црква во село (општина Струмица)
 • од 06:30 до 07:00 часот корисниците од граничен премин Делчево, с.Габрово,с.Звегор, с.Стамер, с.Град, с.Вирче, с.Тработивиште, с.Нов Истевник, с.Стар Истев, с.Пасјак и с.Разловци (општина Делчево)
 • од 09:00 до 14:00 часот корисниците од дел од ул.Борко Талев, реонот околу Теќето (општина Штип)
 • од 11:00 до 14:00 часот корисниците од нас.Калниште (општина Пробиштип)
 • од 08:50 до 14:30 часот кориснциите од с.Шлегово (општина Шлегово)
 • од 09:30 до 12:30 часот кориснциите од село Извор, стопански објект „Трансмет“, стопански објект „Рибник Извор“ (општина Кичево)
 • од 09:30 до 15:00 часот кориснциите од  ул.Даме Груев, 4-ти Јули и Партизанска (општина Неготино)
 • од 08:30 до 15:00 часот корисниците од дел од ул.Пелагонија, дел од ул.Брсјачка буна (општина Шуто Оризари)
 • од 08:30 до 15:00 часот кориснциите од дел од с.Пелинце, с.Враготурце и Граничен премин Пелинце (општина Куманово)
 • од 09:45 до 14:30 часот кориснциите од с.Двориште и Умленски Колиби (општина Делчево)
 • од 08:30 до 15:00 часот кориснциите од дел од Табановце, маала Сланиште, маала Чифлк (општина Куманово)
 • од 09:30 до 13:00 часот корисниците од дел од с.Турново кон влез на село и стадион Кукуш (општина Струмица)
 • од 10:00 до 16:00 часот корисниците од село,викенд населба Горна Белица (општина Струга)
 • од 09:50 до 16:00 часот корисниците од с.Гопеш, с.Метимир и околината (општина Битола)
 • од 09:00 до 14:00 часот кориснциите од  с.Ногаевци, млекара Милком Ногаевци и м.в. Мазовци (општина Велес)
 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од област Врањовски пат во с.Дебреште (општина Гостивар)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 26.07.2017 година, без електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Никола Русински; Од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Прашка од бр.4 до бр.26 – парни броеви (опш.Карпош – Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Долно Количани, Рамни Габер, Пагаруша и Вртекица (опш.Студеничани – Скопје);
 • Од 09:00 до 14:45 часот, корисниците од дел од селата Бразда и Глуво (опш.Чучер Сандево – Скопје);
 • Од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од ул.Гоце Делчев и Чупино Брдо и нас.Житни Магацин (опш.Крива Паланка);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од нас.Сутлак (опш.Штип);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од нас.Карпош; Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Пелинце, с.Враготурце и Граничен премин Пелинце (опш.Куманово);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 26.07.2017 година, без електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Никола Русински; Од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Прашка од бр.4 до бр.26 – парни броеви (опш.Карпош – Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Долно Количани, Рамни Габер, Пагаруша и Вртекица (опш.Студеничани – Скопје);
 • Од 09:00 до 14:45 часот, корисниците од дел од селата Бразда и Глуво (опш.Чучер Сандево – Скопје);
 • Од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од ул.Гоце Делчев и Чупино Брдо и нас.Житни Магацин (опш.Крива Паланка);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од нас.Сутлак (опш.Штип);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од нас.Карпош; Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Пелинце, с.Враготурце и Граничен премин Пелинце (опш.Куманово);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 25.07.2017 година, без електрична енергија ќе останат:

 • Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Христијан Тодоровски Карпош бр.96Б (опш.Бутел – Скопје);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Владимир Каваев (опш.Карпош – Скопје);
 • Од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од улиците Пелагонија и Брсјачка Буна (опш.Шуто Оризари – Скопје);
 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од улиците Веле Марков, Воин Драшковиќ и Ибе Паликуќа (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
 • Од 08:30 до 16:00 часот, корисниците од селата Белица, Јудово, Брждани, Козица, Видрани и Свињишта и ХЕЦ Белица (опш.Кичево);
 • Од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од с.Јанковец (опш.Ресен);