ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 07.04.2017 година без електрична енергија ќе останат:

 • од 09:30 до 12:30 часот, корисниците од дел од ул.Боро Милевски (опш.Штип);
 • од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Драчевица, Дошница и Чифлиг (опш.Кавадарци);
 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од с.Облешево (опш.Кочани);
 • од 10:00 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Големо Коњари кон новата пречистителната станица (опш.Прилеп);
 • од 08:30 до 15:00 часот корисниците од КАМ Маркет - Ѓорче Петров и Пензионерски дом Ѓорче Петров (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од дел од улиците Злетовска, Брсјачка Буна и Нов Живот (опш.Шуто Оризари - Скопје);
 • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од с.Острилци (опш.Крушево);
 • од 11:00 до 13:00 часот корисниците од бул.Браќа Ѓиноски (покрај Шумско Стопанство) и околината (опш.Гостивар);
 • од 14:00 до 14:30 часот корисниците од селата Белица, Тажево, Брезница и Национален парк Јасен (опш.Македонски Брод);
 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од бул.Видое Смилевски Бато бр.41 и бул.АСНОМ (број 38, 42, 44, 48 и 50) (опш.Аеродром - Скопје);
 • од 09:45 до 13:30 часот корисниците од селата Рудник, Лугунци, Џидимирци, Ветерско и Крушје (опш.Велес);
 • од 09:30 до 13:00 часот корисниците од селата Рлевци, С'лп, Бузалково, Сливник, Белештевица (опш.Велес);
 • од 10:00 до 11:00 часот корисниците од дел од селата Подмоље и Оровник (опш.Охрид);
 • од 11:00 до 14:30 часот корисниците од дел од центарот, позади Социјалното Ординација Миташев, дел од ул.С.Пинџур, ул.Козјак Планина и ул.Т.Коларов (опш.Штип);
 • од 08:30 до 15:00 часот корисниците од дел од улиците Дојранска, Христијан Тодоровски Карпош, Киро Фетак, Белградска, 1ви Мај, Вера Ц. Трена, Сава Ковачевич, Ристовац и Раде Кончар (опш.Куманово);
 • од 10:00 до 15:00 часот корисниците од с.Куртамзали (опш.Гевгелија);
 • од 10:00 до 11:00 часот корисниците од с.Завој, Космофон Буково и Мобимак Завој (опш.Охрид);
 • од 08:55 до 13:00 часот корисниците од згради на ул.Моша Пијаде во Струмица (стара Касарна), ул.Мајка Тереза, Згради на Крмзов-М, Евростил-М, Спортска сала - Парк, ул.Гуро Салај, дел од ул.Наум Наумовски Борче и други околни улици (опш.Струмица);
 • од 09:30 до 14:00 часот корисниците од с.Вир (опш.Кичево);
 • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од реон Тузлија - ул.Н.Чаулев (опш.Штип);
 • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од реон Болница - дел од ул.Љ.Иванов (опш.Штип);
 • од 12:00 до 13:00 часот корисниците од дел од нас.Брдославица (опш.Берово);
 • од 09:00 до 11:00 часот корисниците од дел од ул.Гоце Делчев и ул.Борис Кидрич (од маркет Монтенегро до Саат Кула) (опш.Гостивар);
 • од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од ул.Нико Доага и ул.Никола Карев (опш.Прилеп);
 • од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Крушопек, Горно Нерези и дел од Средно Водно (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од ТС Гулев (на Моински пат) (опш.Гевгелија);
 • од 08:15 до 14:00 часот корисниците од дел од нас.Ќерамидница, Авто Гума и фабрика САНОС (опш.Гази Баба - Скопје);
 • од 06:00 до 07:00 часот корисниците од дел од Индустриска зона, ул.Г.Делчев реон Каленица - Млекара, Албатрос, Здружение на возачи и др, реон ул.Г.Делчев - Ваго мотел и бензинска, Вивенди, Актива и околината (опш.Штип);
 • од 08:30 до 15:00 часот корисниците од с.Долно Коњаре (опш.Кавадарци);

 

 • од 12:00 до 13:00 часот корисниците од дел од с.Звегор (опш.Делчево).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 06.04.2017 година, без електрична енергија ќе останат корисниците:

 • од 09:00 до 15:00  часот, корисниците од дел од ул.Париска и дел од ул.Прашка ( општина Карпош )
 • од 10:00 до 12:00  часот, корисниците од селата: Канатларци, Ерековци, Подмол и Лопатица ( општина Прилеп)
 • од 09:45 до 14:30  часот, корисниците од с.Робово (опш. Делчево)
 • од 09:30 до 15:00  часот, корисниците од с.Облешево ( општина Кочани )
 • од 11:00 до 14:00  часот, корисниците од с.Габрово (опш. Струмица)
 • од 09:00 до 14:00  часот, корисниците од селата: Лешница, Бачиште и Речани-бачишко ( општина Кичево )
 • од 08:30 до 15:00  часот, повремени прекини на електрична енергија дел од улиците: Дојранска, Христијан Тодоровски Карпош, Киро Фетак, Белградска, 1-ви Мај, Вера Ц. Трена, Сава Ковачевич, Ристовац , Раде Кончар ( општина Куманово )
 • од 08:00 до 11:00  часот, корисниците од дел од ул.Самоилова, Ул.Архиепископ Ангелариј (Теодосиј Гологанов), Ул.Градиште, ул.371, локалите во близина на Наргиле, Ул.379 до црвка с.Спас (општина Чаир )
 • од 09:30 до 15:00  часот, корисниците од ул.ЈНА на излез кај колеџот ( општина Гостивар )
 • од 11:30 до 13:00  часот, корисниците од нас.Млаки (опш. Гостивар)
 • од 09:00 до 16:00  часот, корисниците од селата: Ново село, Урвич, Селце, Кеч, Јеловјане, караула Мазрача, Титов врв (опш. Тетово)
 • од 09:30 до 14:30  часот, корисниците од с.Страцин, маало Лепановци, маало Србинци и млекара Шара милк ( опш. Кратово )
 • од 11:00 до 13:30  часот, корисниците од маркет Монтенегро до Биро за Вработување, ул.Кеј Вардар, ул.Драге Тодороски, ул.Браќа Ѓиноски ( општина Гостивар )
 • од 09:40 до 12:20  часот, корисниците од дел од Раштак, дел од Булачани кон Раштак ( општина Гази Баба )
 • од 09:30 до 15:00  часот, корисниците од дел од ул.Љубен Иванов, реон Болница ( општина Штип )
 • од 11:00 до 13:00  часот, корисниците од делови од с.Негрево (општина Делчево )
 • од 08:30 до 17:00  часот, корисниците од селата Ваксинце, Слупчане и Оризаре ( општина Куманово )
 • од 09:30 до 11:00  часот, корисниците од ул.Димо Хаџидимов бр.15А ( општина Кисела Вода )
 • од 09:30 до 13:30  часот, корисниците од дел од с.Богомила кај железничката станица ( општина Велес )
 • од 08:00 до 11:00  часот, корисниците од Леарница Охрид (опш. Охрид)
 • од 09:00 до 15:00  часот, корисниците од с.Лажани (опш. Прилеп)
 • од 11:00 до 15:00  часот, корисниците од дел од с.Крушопек област Лака ( општина Сарај )

 

 • од 09:55 до 10:55  часот, корисниците од дел од населба Мала Речица: ул.168, ул.108, ул.103,ул.146. ул.109.ул.178, ул.Љуботенска, ул.Преспанска, ул.Полог ( општина Тетово ).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 05.04.2017 година, без електрична енергија ќе останат корисниците:

 • од 08:20 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците: Коце Металец, Гемиџиска, Филип Филиповиќ, Зеничка, Тајмишка, Рударска и Душан Тасковиќ. (општина Гази Баба )
 • од 08:30 до 09:30 часот, корисниците од дел од с.Моране. ( општина Студеничани )
 • од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од ул.Стрмешево. ( општина Кисела Вода )
 • од 09:00 до 10:30  часот, корисниците од  с. Кондово, с. Кучково, с. Грачани и местата викани: Веле Поле и Чашка. (општина Сарај и општина Ѓорче Петров )
 • од 09:00 до 11:00  часот, објектот на средното угостителско училиште Лазар Танев. ( општина Карпош )
 • од 09:00 до 15:30  часот, дел од  месноста Агино Село. ( општина Ѓорче Петров )
 • од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од викенд населбата Орешани. ( општина Зелениково )
 • од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Виенска и Нобелова. ( општина Карпош )
 • од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од  дел од ул.Пандил Кљашев.  (општина Кисела Вода )
 • од 10,00 до 15,30 часот корисниците од дел од с.Лескоец. (општина Охрид)
 • од 10,00 до 15,00 часот корисниците од с.Саждево. (општина Прилеп)
 • од 10,00 до 14,30 часот корисниците од дел од ул.Дедо Иљо Малешевски.(општина Делчево)
 • од 08,30 до 15,00 часот корисниците од дел од ул.Никола Тесла, Јоско Илиевски, Доне Божинов.(општина Куманово)
 • од 10,00 до 14,00 часот корисниците од л. Едвард Кардељ, дел од хотел Аполонија до магистрален пат за граничен премин Ќафасан.(општина Струга)
 • од 09,00 до 09,30 часот корисниците од с.Сојоклари. (општина Велес)
 • од 09,15 до 13,00 часот корисниците од с.Требичево. (општина Кичево)
 • од 09,30 до 14,30 часот корисниците од дел од Кирил и Методиј, Благој Леов, дел од Климент Охридски. (општина Велес)
 • од 09,00 до 13,00 часот корисниците од с.Добридол. (општина Гостивар)
 • од 09,30 до 15,00 часот корисниците од с.Страцин. (општина Кратово)
 • од 12,00 до 14,00 часот корисниците од с.Дабиње, пат за с.Робово.(општина Струмица)
 • од 09,35 до 13,00 часот корисниците од с.Богомила. (општина Велес)
 • од 10,00 до 16,00 часот корисниците од с.Камењане, с.Синичане, Општина Боговиње, стопанските и индустриските објекти од овој реон и основното училиште во с.Камењане.(општина Тетово)
 • од 10,00 до 14,00 часот корисниците од с.Брест. (општина Кичево)
 • од 09,30 до 15,00 часот корисниците од с.Облешево. (општина Кочани)
 • од 10,00 до 15,00 часот корисниците од ул.Браќа Нунески. (општинаПрилеп)

 

 • од 08,30 до 15,00 часот корисниците од Дел од улиците: Дојранска, Христијан Тодоровски Карпош, Киро Фетак, Белградска, 1-ви Мај, Вера Ц. Трена, Сава Ковачевич, Ристовац , Раде Кончар .(општина Куманово).