Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 25.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од с.Рајца (општина Охрид);
 • од 09:00 до 15:30 часот корисниците од бул.Борис Трајковски бр.62 објект на НИКОБ, РАМСТОРЕ и А1 до Тинекс Маркет (општина Кисела Вода - Скопје);
 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Демир Трајко и ул.Московска (општина Карпош - Скопје);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 24.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 08:30 до 12:00 часот корисниците од зграда на ул.Козара бр.19 (општина Центар - Скопје);
 • од 12:30 до 15:30 часот корисниците од дел од ул.11 во с.Горно Соње (општина Сопиште - Скопје);
 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од дел од с.Локвени (општина Прилеп);
 • од 08:00 до 10:00 часот корисниците од дел од с.Косел, објектите спроти КОСТАЛ (ЕМО) (општина Охрид);

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 23.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:     

- од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од Биро за вработување, објекти околу бирото за вработување, дел од објекти на улиците: 121, Благоја Тоска и Борис Кидриќ. (општина Тетово)

- од 11:00 до 12:00 часот, корисниците од бавчите пред с. Болно. (општина Охрид)

- од 09:00 до 11:30 часот, корисниците од с. Прибачево (на влезот на селото). (општина Кочани)

- од 08:00 до 10:30 часот, корисниците од Нова Пожарна, магацинаи на Гоми Фуд, магацини во поранешна Пекара Ресен, м. в. Доброво. (општина Ресен)

Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 22.03.2021 година без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од делови од с.Грона Бањица (кај рибникот), ф-ка циглана, нас.Фазнерија, нас.Грудајца и делови од с.Горна Бањица (општина Гостивар);
 • од 08:00 до 12:00 часот корисниците од ул.9 во Петровец и ул.9 во  викендици Наово (општина Петровец - Скопје);
 • од 08:30 до 13:00 часот корисниците од дел од селата Семениште и Чајлане (општина Сарај - Скопје);
 • од 11:00 до 15:00 часот корисниците од дел од ул.Дамаска (општина Карпош - Скопје);