ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 24.11.2020 година (вторник), без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 13:30 до 14:30 часот,  потрошувачите од ул.Мраморец, дел од ул.Белишка. (опш.Ѓорче Петров)

- од 10:00 до 13:00 часот, дел на потрошувачите од  ул. Страшо Ербапче, ул. Милан Зеџар,  ул. 22 ри Октомври, ул. Коле Неделков, ул. Ленинова, ул. Димитар Влахов, ул. Страшо Пинџур.(опш. Кочани)

- од 08:30 до 12:00 часот,  потрошувачите од дел од Волково, објектите на Гранит, Водостопанство Вардар, Нато, Магента, Техника. (опш. Ѓорче Петров)

- од 10:00 до 12:00 часот,  потрошувачите од  с.Крушеани, с.Обршани, с.Пашино Рувци, с.Боротино, с.Бела Црква. (опш.Прилеп)

- од 09:30 до 14:30 часот,  потрошувачите од дел од улиците: Осоговска и Каменичка. (опш.Делчево)

- од 09:00 до 15:00 часот,  потрошувачите од дел од корисниците на ул. Митрополит Теодосиј Гологанов  во близина на објектите со парни броеви  72 и 74, дел од корисниците на ул. Њуделхиска, дел од корисниците на ул. Анкарска и дел од корисниците на ул.  Атинска. (опш.Ѓорче Петров)

- од 11:00 до 18:00 часот,  потрошувачите од излез на с.Лескоец кон с,Косел, Скребатска Маала, дел од Лескоец околу маг. пат, центар на с.Лескоец, Пошта, ОУ В.Питошески, Дом на култура. (опш.Охрид)

- од 09:00 до 10:00 часот,  потрошувачите од Детска градинка ,, Росица,, , секретеријат за ,, ОНО, ул.Исаија Маџоски зграда 32, 34, 36, 38, 29. (опш.Ѓорче Петров)

- од 12:00 до 13:00 часот,  потрошувачите од ул.Стева Филиповиќ зграда 2 , зграда 4. (опш.Ѓорче Петров)

- од 10:50 до 15:30 часот,  потрошувачите од с.Опеница, с.Расино, с.Сирула, с.Куратица, с.Завој, с.Свињишта, с.Речица и с.Плаќе. (опш.Охрид)

- од 09:00 до 12:00 часот,  потрошувачите од зграда на ул.Борка Талевски бр.26 (опш.Аеродром)

- од 10:30 до 11:30 часот,  потрошувачите од  дел од ул.Веле Марков. (опш.Ѓорче Петров)

- од 11:00 до 13:00 часот,  потрошувачите од с. Породин. (опш.Битола)

- од 08:00 до 13:00 часот,  потрошувачите од центарот во Кратово. (општ.Кратово)

- од 10:50 до 15:0 часот,  потрошувачите од с.Косел и бетонска база Гранит, с.Лескоец од центар кон с.Скребатно, с.Скребатно. (опш.Охрид)

- од 11:00 до 13:00 часот,  потрошувачите од  дел од с.Ливоишта. (општ.Охрид)

- од 09:00 до 16:00 часот,  потрошувачите од  с.Ракитец, с.Долни Липовиќ, с.Горно Липовиќ и мв.Пожар.(опш.Струмица)

- од 09:05 до 10:05 часот,  потрошувачите од  с.Стенче, с.Милетино, долни и горни Челопек, с.Теново, с.Блаце, с.Волковија. (опш.Тетово)

- од 09:30 до 14:30 часот,  потрошувачите од реон Ветеринарна, дел од ул.И.Р.Лола, Вардарска, Пиринска. (опш.Штип)

- од 08:30 до 16:30 часот,  потрошувачите од  с. Доленци, с. Железнец, Зенго Доленци, Акваленд, ХПП Кушница, ХПП Големо Илино, Ни Ол Трејд и Космофон Железнец со околните стопнски и не стопански објекти. (опш.Битола)

- од 08:30 до 15:00 часот,  потрошувачите од  дел од ул.Ѓорче Петров, дел од ул.Гоце Делчев ул.Кочо Рацин ул.Сремски Фронт и дел од ул.Партизанска. (општ.Кичево)

- од 08:30 до 15:00 часот,  потрошувачите од с.Тумчевиште, с.Форино, с.Чегране, с.Корито. (опш.Гостивар)

- од 10:00 до 15:30 часот,  потрошувачите од  с. Смилево. (општ.Битола)

- од 08:55 до 14:00 часот,  потрошувачите од  Кованец, Серменин, Конско, Хума, Смрдлива вода, Ски Центар, ХПП Актуел и Базна станица Мобимак с.Хума. (опш.Гевгелија)