Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 18.01.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:         

  • од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Михаил и Ефтихиј, дел од ул.Георги Димитров, дел од ул.Вера Јоциќ, дел од ул.Народни Херои, Објектите во потегот од Трговскиот центар до ул.Народни Херои (опш.Кисела Вода);
  • од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Лесновска (опш.Карпош);
  • од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Самоилово и водни пумпи с.Самоилово и с.Ново Село, с.Бајково, с.Дражево, с.Ново Коњарево и граничен премин со Р.Бугарија, с.Старо Коњарево и викендици Соковче, с.Ново Село корисниците на излез од селото кон граница, с.Смолари и сите околни објекти (фото централи и ресторан Лебед) (опш.Струмица);
  • од 06:30 до 07:00 часот, корисниците од дел од ул.Гоце Делчев, нас.Каленица и реон Здружение на возачи, погоните на Ваго бенз.пумпа и ресторан, Вивенди, Актива Аргир, Кит го дирекција, Грдовјанка, Албатрос, Алмонт, Млекара, Штиптекс, Здружение на возачи и домаќинствата во околината (опш.Штип).
  • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од бул.Партизански Одреди бр.59 (опш.Карпош);
  • од 10:30 до 11:00 часот, корисниците од МХЕ Арвати, Автокамп Крани, х Крани, с. Подмочани, с.Рајца, с. Курбиново, с.Претор, с. Сливница, с.Крани, с. Атвати, Туристичка населба Претор, Вилска населба Претор (опш.Ресен);
  • од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Приковци (опш.Кратово);