Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 23.02.2021 година (вторник), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

- од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Хо Ши Мин од бр.244 до бр.256 (опш.Бутел);

- од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Др.Рибар (опш.Куманово);

- од 10:00 до 13:00 часот, кориснциите од с.Радање, Габер, Оџалија, ТЦ Ташков Мите, Млин Радање (опш.Штип);

- од 08:45 до 14:00 часот, корисниците од дел од нас.Пржова Бавча, нас.Вардарска, дел од ул.Илинденска, дел од ул.Андреја Стојановиќ, дел од ул.К.Р. Дрнц (опш.Тетово);

- од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Ветуница, с.Страцин и репетитор на Т-мобиле (опш.Кратово);

- од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од с.Коњух (опш.Кратово);

- од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од Враниште: дел од корисниците на с.Враништа, ТС Враништа Душко, ТС Враништа мост, ТС Враништа Дрим (опш.Струга);