Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 24.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 10:00 до 12:00 часот. корисниците од ул.Борис Крајгер бр.54. (опш.Штип)
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Марко Орешковиќ - 2, дел од ул.Мариовска.(опш.Кисела Вода)
 • од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.5-та Прилепска бригада,  ул.Октомвриска.(опш.Прилеп)
 • од 09:20 до 14:30 часот, корисниците од с.Ново Село Општина Боговиње, с.Селце Ќеч, Караула Мазрача.(опш.Тетово)
 • од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од с.Шопско Рударе, с.Димонци, с.Коњух.(опш.Кратово)
 • од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.Ножот, ул.Славеј планина, Дел од ул.Александар Македноски, ул.Јоска Јорданоски кај базентот.(опш.Прилеп)
 • од 10:00 до 11:30 часот, корисниците од дел од ул.1 с.Долно Лисиче. (опш.Аеродром)
 • од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од с.Шипковица, шумската куќа и хотел Бел Камен во Струмица и Корисниците од место Бела Црква, бул.Александар Македонски корисниците на влезот кај БП Макпетрол, Фабриката Металпромет Радовиш, фабриката Флутингмак Радовиш, викендици на планина Плачковица место Козбунар с.Штурово, с.Калаузлија, с.Смиланци, детско одмаралиште Плачковица и репетитори Телеком. (опш.Радовиш)
 • од 09:30 до 14:00 часот, корисниците од нас.Балканска.(опш.Штип)
 • од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од ТИРЗ Тетово, с.Фалише.(опш.Тетово)
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Октиси делот Октиси краста. (опш.Струга)
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од Бул. Македонско-косовска бригада(објектите околу Арена Петрол), Дел од Ул. Стојко Јовановски, дел од Лазар Личеноски, дел од ул.Пере Тошев (објектите околу Арена Петрол), Ул. Максут Садик , Ул. Прохор Пчински, Дел од Ул. Славеј Планина, дел од Ул. 380 (објектите околу Арена Петрол).(опш.Чаир)
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од централното градско подрачје во Македонски Брод.(опш.македонски Брод)
 • од 11:00 до 16:00 часот, корисниците од ул.Илија Димовски Гоче бр.5 ,7, 9.(опш.Аеродром)