Печати

Од ЕВН Македонија узвестуваат дека на ден 25.02.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 

 

Посети: 18