Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 02.03.2021 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:     

  • од 08:30 до 15:30 часот корисниците од ул.Браќа Миладиновци и с.Мислешево (опш.Струга);
  • од 10:00 до 11:30 часот корисниците од ул.Паретние Зографски бр.32, 34, 46, 47, 48, 49, 51 и 53 (опш.Аеродром - Скопје);
  • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од ул.Егејска (опш.Штип);
  • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Ропотово (опш.Прилеп);
  • од 09:55 до 12:00 часот корисниците од с.Ињево (опш.Струмица);
  • од 10:00 до 13:00 часот корисниците од улиците Никшичка, Ваљевска, Копарска и Град Јајце (опш.Прилеп);