Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 03.03.2021 година (среда), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 11:00 до 15:00 часот корисниците дел од с.Сопиште, (дел од ул.16 – м.в.Ограда) (опш.Сопиште);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од патен правец Кисела Вода - Сопиште после ресторан Теферич прва улица лево (опш.Кисела Вода);
 • од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од с.Карбинци, делот кај општината и училиштето (опш.Штип);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од фабрика Пејпер Мил (поранешна Целулоза) (опш.Кочани);
 • од 06:00 до 07:00 часот корисниците од с.Теранци, с.Зрновци, с.Видовиште, с.Мородвис (опш.Кочани);
 • од 09:00 до 14:00 часот корисниците од дел од с.Чучер (опш.Чучер Сандево);
 • од 09:30 до 14:00 часот корисниците од дел од ул.Карпалак и Струшка, фирмата Интерглас (опш.Прилеп);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од дел од  с.Ново Село - Дервент кои се напојуваат од ТС Ново Село 2 (опш.Желино - Тетово);
 • од 10:00 до 11:00 часот корисниците од зграда на ул.Галичица бр.45, двата влеза (опш.Охрид);
 • од 10:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Козле (опш.Карпош);
 • од 11:00 до 14:00 часот корисниците од дел од с.Џепчиште, корисници кои се напојуваат од трафостаниците Џепчиште 1, 2, 3 и 8, објекти кои се наоѓаат на главниот пат Тетово - с.Џепчиште, дел од с.Порој, корисници кои се напојуваат од трафостаниците Порој 1, 3, 5 (опш.Тетово);
 • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од дел од ул.Димо Хаџи Димов - крајниот дел на улицата кон м.в.Кумлак (опш.Штип);
 • од 08:00 до 09:00 часот корисниците од ул.Ж.Ј.Шпанац (опш.Куманово);