Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 04.03.2021 година (четврток), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 10:30 до 13:00 часот корисниците од дел од ул.Милан Мијалковиќ и Кара Трифун (опш.Кисела вода);
 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од с.Нивичани (делот на влезот на селото) (опш.Кочани);
 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.Црноречка (опш.Кавадарци);
 • од 08:00 до 09:30 часот корисниците од дел од ул.Борис Трајковски, објектите на плоштад Крива Паланка, дел од ул.Јоаким Осоговски кај градски плоштад, дел од ул.Прохор Пчински, обејктите што се наоѓаат во близина на градски плоштад (опш.Кратово);
 • од 09:30 до 15:30 часот корисниците од дел од с.Канатларци кај основното училиште и амбулантата (опш.Прилеп);
 • од 07:30 до 15:30 часот корисниците од ул.Лазар Поп Трајков, броеви 22 до 33, ул.Габреж, броеви 4 до 19, ул.Ташко Караџа, броеви 19 до 24 (опш.Гази Баба);
 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од с.Ерџелија (опш. Штип);
 • од 09:00 до 10:00 часот корисниците од с.Горна Бањица - област кај рибникот (опш.Гостивар);
 • од 08:30 до 13:00 часот корисниците с.Глумово, Шишево и Матка (опш.Сарај);
 • од 09:00 до 11:00 часот корисниците од дел од бул.Моша Пијаде (згради Лепотици), дел од ул.Гоце Делчев и Ѓуро Салај (опш.Кавадарци);
 • од 09:00 до 12:00 часот корисниците од дел од ул.19-ти Ноември, дуќаните во комплекс Ловец (опш.Тетово);
 • од 09:30 до 13:00 часот корисниците од дел од с.Босилово на излез кон Турново (опш.Струмица);
 • од 08:30 до 14:00 часот корисниците од ул.Драчевски Пат подул 2 во Драчево (опш.Кисела Вода);
 • од 09:00 до 13:00 часот корисниците од дел од с.Порој, корисници кои се напојуваат од ТС Порој 6, кај Микели (опш.Тетово);
 • од 08:30 до 15:00 часот корисниците од дел од потрошувачите на влез од с.Враништа на главниот пат Струга-Дебар (опш.Струга);
 • од 09:05 до 14:30 часот корисниците од с.Равен, с.Печково, с.Долно Јеловце, с.Гороно Јеловце (опш.Гостивар);