Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 09.03.2021 година, без електрична енергија ќе останат:

  • од 09:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Борис Сарафов, карши поранешна полиција, ул.Борис Сарафов зграда 2 и зграда 4, дел од ул.Крсто Раковски, бул.Партизански Одреди према „ЈСП“ (опш.Ѓорче Петров);
  • од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Б И Гуне и ул.Тоде Мендол  (опш.Куманово);
  • од 08:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Живко Фирфов бр.85, 38, 40, 42, 44, 48  (опш.Кисела Вода);
  • од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од делот од автобуската кон влез на Вевчани  (опш.Вевчани);
  • од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Нерав, с.Герман, с.Пклиште, с.Станча, с.Орашац  (опш.Кратово);
  • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Горна Бањица- област кај рибарникот  (опш.Гостивар);
  • од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Крупиште  (опш.Штип);
  • од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од улиците Павле Станоев, Др.Рибар, Ж.Ј.Шпанац, Б.И.Гуне   (опш.Куманово);
  • од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Клечовце, Зубовце, Новосељаме, Скачковце, Колитско, Габреж, Кучкарево, Градиште, Кшање, Кокошиње, Пезово, Кутлибег, Мургаш, Косматац   (опш.Куманово);
  • од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Чупино Брдо   (опш.Кисела Вода);