Од ЕВН Македонија извесуваат дека на ден 10.03.2021 година, без електрична енергија ќе останат:

 • од 08:45 до  14:45 чааот, корисниците од с. Куново, с. Трново, с. Горна Ѓоновица, с. Долна Ѓоновица, с.Митрови Крсти, с. Беловиште, с. Лакавица, с. Србиново, с. Железна река, с. Падалиште. (опш.Гостивар)
 • од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Никуштак. (опш.Куманово)
 • од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Елшани. (опш.Охрид)
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.18ти Ноември. (опш.Гостивар)
 • од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од с.Ропаљце. (опш.Куманово)
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Д.Палчиште. (опш.Тетово)
 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.4 во с.Раштак. (опш.Гази Баба)
 • од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул. Доне Божинов, маркет Супер Срк, маркет Елида, пекара X-миледи, перална. (опш. Кумново)
 • од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул. Јосиф Ковачев, ул. Ѓорче Петров зграда 33 и 35, дел од ул. Смојлане, дел од ул. Сагудати, дел од ул. Штросмаерова, дел од ул. Даутица, дел од ул. Социјалистичка Зора (зграда 18, 40, 27, 13, и 15)
 • од 09:45 до 11:45 часот, корисниците од с.Балиндол. (опш.Гостивар)
 • од 08:30 до 10:30 часот, корисниците од дел од с.Грчец. (опш.Сарај)
 • од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул. Благој Илиев – Гуне. (опш.Куманово)
 • од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од нас.Железничка. (опш.Штип)
 • од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Чајле кај школото. (опш.Гостивар)
 • од 09:00 до 12:00 часот, кориснците од ул.Пиринска. (опш.Штип)
 • од 08:00 до 14:00 часот, корисниците од ул. Доне Божинов , ул. Братсво Единство, водовод работилница  и водовод наплатен пункт. (опш.Куманово)
 • од 09:00 до 14:00 часот, коирсниците од од булевар Гевгелија, од семафорите и кружниот тек кај Сетек кон улицата Леонид Јанков и Сава Михајлов и кон населба. (опш.Гевгелија)