Печати

Од ЕВН Македонија извесуваат дека на ден 11.03.2021 година без електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од с.Долни Челопек, с.Горни Челопек. (опш.Тетово)

- од 13:30 до 14:30 часот, корисниците од стара Слога до мостовите кон Горно Дупени. (опш.Ресен)

- од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од месноста Тополи и  отпад Даскало. (опш.Прилеп)

- од 11:30 до 13:30 часот, корисниците од нас.Куков Дол, с.Лозаново, нас.Лозаново, нас.Бегови Бавчи. (опш.Крива Паланка)

- од 09:00 до 14:00 часот, корисниците дел од корисниците во с.Г.Оризари, с.Бразда, с.Голиово, Гранит. (опш.Чучер-Сандево)

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.18ти Ноември. (опш.Гостивар)

- од 08:40 до 15:00 часот, корисниците од село Јаорец, село Долно и Горно Добреноец. (опш.Кичево)

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Горна Бањица- област кај рибарникот. (опш.Гостивар)

- од 09:30 до 11:00 часот, корисниците од ул.4 до рскрс. со ул 11ти Октомври, ул.11ти Октомври од рас.со ул.4 кон бавчи, ул.К.Трајчевски, згради во нас.Црквиште, дел од ул.Ленинова до авт.станица, ул.Иво Лола Рибар, згради околу ТС Маврово, поранешен објект на ЕВН, фаб.Нова Слога, ул.Борис Кидриќ од раск.со И.Л.Рибар до место викано мостови кон Ц.Двор, Спортска Сала, КамМаркет, нас.Пролет, фаб.Алгрета, бет.база Милјовски, ул.Корчуланска од мост кон Битола, рест.Парламент, бенз. пумпа Макпетрол. (опш.Охрид)

- од 08:25 до 14:30 часот, корисниците од с.Габрово. (опш.Делчево)

- од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул. Партеније Зографски објекти околу редни броеви 34,36,38,40,42,43,45,47 и 49 како и ресторант Баба Цана. (опш.Центар)

- од 08:00 до 14:30 часот, дел од корисниците од Дрење, Обејктите околу базент во Крива Паланка, место Велин Брег. (опш.Крива Паланка)

- од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од бензнска пумпа Мак Петрол кај автопатот. (опш.Куманово)

- од 09:40 до 14:00 часот, корисниците од ЈКП Градско во Уланци, с. Уланци, Нафтовод Уланци. (опш.Велес)

- од 08:30 до 15:00 часот, дел од корисниците од с.Лабуништа. (опш.Струга)

- од 09:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Ветуница, с.Страцин, с.Пендак и репетитор на Т- мобиле. (опш.Кратово)

- од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Наколец. (опш.Охрид)

- од 12:00 до 14:30 часот, корисниците од ул. Коста Шахов. (опш.Центар)

- од 10:00 до 13:00 часот, корисниците на с.Рамне. (опш. Охрид)

- од 06:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Илинденска ( објекти на Асани Компани). (опш.Гостивар)

- од 12:00 до 15:30 часот, дел од кориснците од с.Глумово. (опш.Горче Петров)

- од 10:00 до 16:00 часот, корисниците од село Крани, влезот на селото и делот до поштата и црквата. (опш.Охрид)

- од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од с. Држилово, Горно маало. (опш.Сопиште)

Посети: 15