Печати

Од ЕВН Македонија извесуваат дека на ден 12.03.2021 година без електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 10:30 часот, корисниците од дел од с.Сарај кон клучка Матка, објекти Исљам Абази, Адем Иљаз, бензиска пумпа Сарај, Драце Сарај и пумпа кривина (опш.Сарај)

- од 08:30 до 14:30 часот, корисниците од ул.Ниџе Планина (опш.Кисела Вода)

- од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Турново (опш.Струмица)

- од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Станча, с.Нерав, с.Пклиште, с.Герман, с.Орашац (опш.Кратово)

- од 08:15 до 15:00 часот, корисниците од ул.Партизанска, дел од Хотел Мираж према Евро Хотел, нас.Езерски Лозја, Подгорка, Јахија Ќемал, Бензиска Сотир, Евро Хотел (опш.Струга)

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.18ти Ноември (опш.Гостивар)

- од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Бозовце, с.Вејце, с.Вешала, с.Бродец (опш.Тетово)

- од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.Бидимаж, ул.Јоле Андонсоки (опш.Прилеп)

- од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од улиците 8-ми Септември, Пано Мударов и Мито Хаџивасилев (опш.Кавадарци)

- од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од хотел Пелагонија кон семафорите на бул.Гевгелија (ул.Деко Ковачев) (опш.Гевгелија)

- од 08:35 до 14:00 часот, корисниците од с.Луковица, с.Косевица, с.Саса, с.Моштица, с.Косстин Дол, с.Тодоровци (опш.Делчево)

- од 08:00 до 10:30 часот, корисниците од ул.Туристичка, ул.Партизанска, делот околу муслиманските грибишта, Хотел Дрим, Дијализа, и дел од потрошувачите на ул.Туристичка (опш.Струга)

- од 10:00 до 12:00 часот, корисниците околу ул.Илинденска (опш.Гевгелија)

- од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од влезот на с.Нивичани (опш.Кочани)

- од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од населбата Деребој и крајниот дел од ул.29 Ноември (опш.Тетово)

Посети: 10