Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 16.03.2021 година (вторник), без напојување со електрична енергија ќе останат:     

 • од 09:45 до 13:45 часот корисниците од улиците дел од Воин Драшкоци, Лихнида, Исаија Маџовски, Школо Кочо Рацин како и Спортско друштво Партизан (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • од 09:00 до 11:00 часот корисниците од дел од улиците Кеј 8-ми Септември и Плачковички Одреди (опш.Радовиш);
 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од м.в.Каленица и метеоролошка станица Каленица (опш.Штип);
 • од 08:30 до 10:00 часот корисниците од улиците Коле Неделкоски, Мите Богоески, Б.Кидриќ, И.Л.Рибар, Х.Герасовски, Н.Карев, 29-ти Ноември, Корчуланска, 6-та, Ленинова, 4-та и 11-ти Октомври како и рест.Две Лири некогашен стар Ладилник, магацин, ладилник, ф-ка Румко, ф-ка за пластика и Ладилник во пор.објект на Килимара (опш.Ресен);
 • од 09:30 до 11:00 часот корисниците од ул.К.Трајчески, згради во нас.Црквиште, дел од ул.Ленинова до ав.станица, ул.И.Л.Рибар, фаб.Нова Слога, фаб.Алгрета, бет.база Милјовски, ул.Корчуланска од мостот кон Битола, рест.Парламент, бенз.пумпа Макпетрол, ул.4 до раскрсница со ул.11ти Октомври, ул.11ти Октомври од раскрсница со ул.4 кон бавчи, згради околу ТС Маврово, пор.објект на ЕВН, ул.Б.Кидриќ од раскрсница со ул.И.Л.Рибар до место викано мостови кон Ц.Двор, Спортска Сала, Кам Маркет и нас.Пролет (опш.Ресен);
 • од 11:00 до 13:00 часот корисниците од дел од улиците Ѓорги Сугарев, Киро Донев и Ана Поцкова (опш.Радовиш);
 • од 10:00 до 12:00 часот корисниците од селата Арнакија, Буковиќ, Семениште и Чајлане (опш.Сарај - Скопје);
 • од 07:50 до 10:00 часот дел од корисниците во близина на бул.Гевгелија, на потегот од семафорите до кружниот тек кон Караорман и до ул.Сава Михајлов (опш.Гевгелија);
 • од 09:30 до 15:00 часот корисниците од делот од автобуската према влез на с.Вевчани (опш.Вевчани);
 • од 09:30 до 14:30 часот корисниците од селата Курија и Црвени Брегови (опш.Кавадарци);
 • од 09:00 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Орман (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • од 10:00 до 14:00 часот корисниците од с.Манастирец (опш.Кавадарци);
 • од 12:00 до 14:00 часот корисниците од сервисна Зона Југ и дел од ул.Борис Трајковски, бр.4, 6, 8, 10 и 12 (опш.Кисела Вода - Скопје);
 • од 10:00 до 12:00 часот корисниците од селата Глумово, Шишево и Матка како и Адријус  и Тиамо (опш.Сарај - Скопје).