Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 14.04.2021 година без електрична енергија ќе останат:
• Во период од 05:50 до 07:00 часот, корисниците од селата Чешиново, Облешево, Чифлик, Соколарци, Уларци, Жиганци, Кучичино, Борилчево, Спанчево и фирма Хепа Фарм во Спанчево (општина Кочани);
• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Орашац, Герман, Нерав и Пклиште (општина Кратово);
• Во период од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од дел од с.Доброште и корисници кои се под регионалниот пат за с.Јажинце (општина Тетово);
• Во период од 08:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Голно Соње и патот кон Говрлево (општина Сопиште - Скопје);
• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Золе Стојчев, згради 1, 2, 3 и 5, ул.Волгоградска згради 10 и 17 и пекара ,,Специјал‘‘ и ,,Старечки дом‘‘ (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од селата Црвени Брегови, Курија и Кукуречани (општина Кавадарци);
• Во период од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Доброште кај училиштето (општина Тетово);
• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Карбинци (општина Штип);
• Во период од 13:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Блаже Биринчето, Франц Розман, Петар Шаулев и Франц Месеснел (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од с.Врбоец (општина Прилеп);
• Во период од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од централно градско подрачје кај Киното, Културен центар Марко Цепенков, Комерцијална банка, Кафичи Арт и Ла Пиаца, Подрачно Министерство за Образование и Простории од ЈКП Комуналец (општина Прилеп);
• Во период од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од населба Циглана –Фазанаерија - област кај ненико (општина Гостивар);
• Во период од 10:30 до 15:00 часот, корисниците од ОУ „Партение Зографски“ и дел од улиците Доситеј Обрадовиќ, Димо Хаџидимов, Мишко Михајловски и Дичо Петров (општина Кисела Вода - Скопје);
• Во период од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Јан Хус од бр.2 до бр.12 и ул.Лесновска од бр.3 до бр.13 (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Турско Рудари (општина Пробиштип);
• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Бардовци кај пругата (општина Ѓорче Петров - Скопје);