Од ЕВН Македонија известуваат дека на ден 16.04.2021 година без електрична енергија ќе останат:
• Во период од 08:30 до 13:00 часот, дел од ул. 1506 Визбегово. (општина Бутел).
• Во период од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од с.Глумово, Шишево и Матка. (општина Сарај)
• Во период од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од сервис АМ Церт - Аутомакедонија на бул. Борис Трајковски, ул. Ѓорѓи Сугаре градинка Весели Цветови, ул. Ѓорѓи Сугаре бр. 4, 6, 8, 10. (општина Кисела Вода)
• Во период од 07:30 до 13:00 часот, корисниците од Алдинци, Мала Река, место викано Гумно, кај хотел/рибник Принц. ( општина Студеничани)
• Во период од 09:45 до 14:30 часот, корисниците дел од ул.Црногорска кон пруга, дел од ул.Радушка, дел од ул.Атанас Иљоски и дел од ул.Борис Сарафов. (општина Ѓорче Петров)
• Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од с.Долно Количани. (општина Студеницани)
• Во период од 08:00 до 10:00 часот, место викано Стари Лозја и ВИП – репетитори, од 09.00 до 14.30 чачсот ул.Титова Митровачка, ул.Никшичка и Ул.Тоде Думба и од 08.00 до 14.00 часот дел од корисниците на ул.Доне Божинов, место Средорек, (Вулканизер Раде, перална, механичарски работилници ). (општина Куманово)
• Во период од 08:00 до 15:00 часот, корисниците дел од ул. Кукушка населба Горица. (општина Кичево)
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од фирмите во Индустриска зона Металец - Тритекс, Донија, Мартекс, Стара Фурна итн.(општина Прилеп)
• Во период од 08:00 до 14:30 часот, корисниците од с.Герман, с.Орашац, с.Нерав и с.Пклиште. (општина Крива Паланка)
• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Долни Балван и од 09.00 до 10.00 часот, коирисниците од с.Карбинци, Козјак, Радање, Габер и Оџалија. (општина Штип)
• Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците с.Дебреше - област кај др.Јанко. (општина Гостивар)
• Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците дел од ул.Туристичка и дел од новата населба позади Дијализа и околу новите згради на ТРИМ. (општина Струга)
• Во период од 08:40 до 14:00 часот село Стамер. (општина Делчево)
• Во период од 11:00 до 14:00 часот ул.Радојца Новичиќ и дел кон м.в. Дебело Поле. (општина Охрид)