Од ЕВН Македонија добиена е информација во која се наведува дека на ден 29.04.2021 година без електрична енергија ќе останат:
• Во период од 12:00 до 14:00 часот, дел од корисниците од с.Џепчиште во близина на пругата Заради (општина Тетово);
• Во период од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Колари, каменолом Букович, краток прекин ќе има и во селата Зајас и Горно и Долно Строгомиште (општина Кичево);
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, дел од корисниците од ул.Дервиш Цара околу ОУ „Лирија“ (општина Тетово);
• Во период од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Косел, Скребатно, дел од Лескоец - Скребатска мала и База Гранит - Косел (општина Охрид);
• Во период од 09:30 до 10:30 часот, корисниците од с.Маврово - област крстови 1 (општина Маврово и Ростуше);
• Во период од 09:08 до 14:00 часот, корисниците околу фирма Ратко Митровиќ во нас.Злокуќани (општина Карпош - Скопје);
• Во период од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Брждани (општина Кичево);
• Во период од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с.Таринци (општина Штип);
• Во период од 09:00 до 14:30 часот, дел од корисниците од с.Сиричино према црквата (општина Јегуновци);
• Во период од 09:15 до 15:00 часот, корисниците од селата Буково и Г.Орехово, Фарма Буково, Вили Буково, ХМС Буково и Фабрика Буково со околните стопански и нестопански објекти (општина Битола);
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Љубодраг (општина Куманово);
• Во период од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од улиците Дојранска, Марксова, дел од Кеј 8-ми Септември околу здравниот дом (општина Радовиш);
• Во период од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Чајле, Старо Чајле и Балиндол (општина Гостивар);
• Во период од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од зграда на ул.Кирил и Методиј во централното градско подрачје (општина Штип);
• Во период од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Талашманце, Ветуница, Крилатица, Страцин, Пендак, Трновац репетитор на Т-мобиле и Трла - Силекс (општина Кратово);
• Во период од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од улиците Орце Николов бр.131 и 131-а, Дане Крапчев 1, 2, 3, 5 и 7, Дане Крапчев - наведените броеви (на потегот од Дебарца до Орце Николов) (општина Центар - Скопје);
• Во период од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од ул.Никола Петров Русински (општина Охрид);
• Во период од 08:05 до 15:30 часот, дел од корисниците од с.Долни Челопек (општина Брвеница);
• Во период од 08:45 до 14:00 часот, корисниците од улиците 14-ти Јуни и Вера Јоциќ (општина Македонска Каменица);