QRMK- QENDRAT RAJONALE PËR MENAXHIM ME KRIZA

 

  

Kontakt Tel. 02-2786741

Komuna KISELLA VODË

Selia e komunës në qytetin e SHKUPIT Numri i banorëve: 57.236 Numri i vendbanimeve: 2 Vendbanimet: fshatrat: Draçevë dhe Usje Komuna AERODROM Selia e komunës në qytetin e SHKUPIT Numri i banorëve: 72.009 Numri i vendbanimeve: 1 Vendbanimet: Fshati Lisiçë e Poshtme Komuna SOPISHTË Selia e komunës në fshatin Sopishtë: Numri i banorëve: 5656 Numri i vendbanimeve:13 Vendbanimet: fshatrat Barovë, Govrlevë, Sonje e Epërme, Dobri Dol, Sonje e Poshtme, Dërzhillovë, Jabollcë, Breznica e Re, Patishka Rekë, Rakotincë, Sveta Petkë, Sopishtë dhe Çiflik Komuna ZELENIKOVË Selia e komunës në fshatin Zelenikovë Numri i banorëve: 4.077 Numri i vendbanimeve: 14 Vendbanimet: fshatrat Vërazhallë, Gradovcë, Gumalevë, Dejkovec, Dobrinë, Zelenikovë, Novo Sellë, Oreshanë, Pakoshevë, Paligrad, Smesnicë, Strahojadicë, Taor dhe Tisovicë Komuna STUDENIÇAN Selia e komunës në fshatin Studeniçan Numri i banorëve: 17.246 Numri i vendbanimeve:19 Vendbanimet: fshatrat: Aldincë, Batincë, Vërtekicë, Koliçan i Epërm, Koliçan i Poshtëm, Draçevicë, Ellovë, Kaldirec, Malçishtë, Markova Sushicë, Moranë, Osinçanë, Pagarushë, Gaber, Studeniçan, Umovë, Cvetovë, Cërvena Vodë dhe Cërn Vërv.

  

Kontakt Tel. 033 471 033   Komuna e BEROVËS Selia e komunës në qytetin e BEROVËS Nurmi i banorëve 13.941 Numri i vendbanimeve: 9   Vendbanimet: qyteti i Berovës dhe fshatrat Budinarci, Vladimirovë, Dvorishtë, Maçevë, Mitrashincë, Ratevë, Rusinovë, Smojmirovë Komuna PEHÇEVË Selia e komunës në Qytetin PEHÇEVË  Numri i popullsisë: 5.517   Numri i vendbanimeve: 7 Vendbanime: Qyteti Pehçevë dhe fshatrat Negrevë, Pançarevë, Robovë, Umlenë, Cërnik dhe Çiflik

    

Контакт Тел. 047 208 633  

 Општина БИТОЛА

Седиште на општината: град БИТОЛА Број на жители: 95.385 Број на населени места: 66 Населени места: градот Битола и села Барешани, Бистрица, Братин Дол, Брусник, Буково, Велушина, Габалавци, Гопеш, Горно Егри, Горно Оризари, Граешница, Дихово, Доленци, Долно Егри, Долно Оризари, Драгарино, Драгожани, Драгош, Древеник, Ѓавато, Жабени, Злокуќани, Кажани, Канино, Карамани, Кишава, Кравари, Крклино, Кременица, Крстоар, Кукуречани, Лавци, Лажец, Лера, Лисолај, Логоварди, Лопатица, Магарево, Маловиште, Метимир, Меџитлија, Нижеполе, Ново Змирново, Облаково, Олевени, Оптичари, Орехово, Острец, Поешево, Породин, Рамна, Раштани, Ротино, Свиниште, Секирани, Снегово, Средно Егри, Српци, Старо Змирново, Стрежево, Трн, Трново, Цапари, Црнобуки и Црновец   Општина МОГИЛА Седиште на општината: село МОГИЛА Број на жители: 6.710 Број на населени места: 23 Населени места: села Алинци, Беранци, Будаково, Вашарејца, Горна Чарлија, Долна Чарлија, Дедебалци, Добрушево, Долно Српци, Ивањевци, Лознани, Могила, Мојно, Мусинци, Новоселани, Ношпал, Подино, Путурус, Радобор, Свето Тодори, Трап, Трновци и Црничани   Општина НОВАЦИ Седиште на општината: село НОВАЦИ Број на жители: 3.549 Број на населени места: 41 Населени места: села Арматуш, Балдовенци, Бач, Биљаник, Брник, Брод, Будимирци, Велесело, Врањевци, Гермијан, Гнеотино, Гнилеж, Горно Агларци, Градешница, Грумази, Груништа, Далбеговци, Добровени, Добромири, Долно Агларци, Долно Орехово, Живојно, Зовиќ 1, Зовиќ 2, Ивени, Маково, Мегленци, Новаци, Ново Село, Орле, Паралово, Петалино, Полог, Рапеш, Рибарци, Скочивир, Сливица, Совиќ, Старавина, Суво Дол и Тепавци

    

Kontakt Tel. 034-382220   Komuna VALLANDOVË Selia e komunës në Qytetin VALLANDOVË Numri i banorëve: 11.890 Numri i vendbanimeve: 29 Vendbanimet: Qyteti Vallandovë dhe fshatrat Ajranli, Arazli, Bajrambos, Balincë, Barakli, Bashali, Bashibos, Brajkovcë, Buluntuli, Vejseli, Gradec, Gërçishtë, Dedeli, Gjuleli, Josifovë, Kazandoll, Koçuli, Marvincë, Piravë, Plavush, Përsten, Rabrovë, Sobri, Tatarli, Terzeli, Udovë, Çallëkli dhe Çestevë

    

Kontakt Tel. 033 361 342 Komuna VINICË Selia e komunës në Qytetin VINICË Numri i banorëve: 19.938 Numri i vendbanimeve: 16 Vendbanimet: Qteti VINICË dhe fshatrat Bllatec, Viniçka Krishlla, Gradec, Gërljanë, Dragobranishtë, Istibanjë, Jakimovë, Kalimancë, Krushevë, Laki, Leskë, Lipec, Peklanë, Tërsinë dhe Cërn Kamen

 

     

Kontakt Tel. 033 361 342 Komuna VINICË Selia e komunës në Qytetin VINICË Numri i banorëve: 19.938 Numri i vendbanimeve: 16 Vendbanimet: Qteti VINICË dhe fshatrat Bllatec, Viniçka Krishlla, Gradec, Gërljanë, Dragobranishtë, Istibanjë, Jakimovë, Kalimancë, Krushevë, Laki, Leskë, Lipec, Peklanë, Tërsinë dhe Cërn Kamen

 

   

Tel.kontaktues 03240 000 Komuna GAZI BABË Selia e komunes në Qytetin e SHKUPIT Numri i banorëve 72 617 Numri i vendbanimeve:13 Vendbanime: fshatrat Bërnjarcë, Bullaçanë, Goce Dellçev, Idrizovë, Inxhikovë, Jurumler, Rashtak, Singeliq, Smilkovcë, Stajkovcë, Straçincë, Creshevë dhe Trubarevë. Komuna e HARAÇINËS Selia e komunës në fshatin Haraçinë Numri i banorëve 11597 Numri i vendbanimeve 4.Fshatrat Haraçinë, Grushinë, Mojanc dhe Orllanc Komuna e PETROVECIT Selia e komunës në fshatin Petrovec Numri i banorëve 8255 Numri i vendbanimeve 16:fshatrat Badar, Blacë, Breznicë, Konjarë e Sipërme, Gradmancë, Divle, Konjara e Poshtme, Katllanovë, Kozhle, Letevcë, Ognjancë, Petrovec, Rzhaniçinë, Konjara e Mesme, Sushicë dhe Qojlijë. Komuna ILINDEN Selia e komunës në fshatin Ilinden Numri i banorëve 15894 Numri i vendbanimeve 12 fshatrat Ajnatovcë, Bujkovcë, Bunarxhik, Bucine, Deladrovcë, Ilinden, Kadinë, Marinë, Milladinovcë, Mralinë, Mërshevcë dhe Tekijë.

     

Tel.kontaktues 034 212 900 Komuna e GJEVGJELISË Selia e komunës në qytetin e Gjevgjelisë Numri i banorëve 22 988 Numri i vendbanimeve: 17 vendbanime: Qyteti i Gjevgjelisë dhe fshatrat: Bogorodicë, Gabrovë, Davidovë, Kovancë, Konskë, Moin, Miletkovë, Miravcë, Mërzencë, Negorc, Novo Konjskë, Petrovë, Përdejcë, Sermeninë, Smokvicë dhe Huma Komuna BOGDANCI Selia e komunes ne qytetin e Bogdancit Nr.i banorëve 8 707 Nr. i vendbanimeve: 4 vendbanime Qyteti i Bogdancit dhe fshatrat Gjavotë, Selemli dhe Stojakovë Komuna e DOJRANIT me seli në Dojranin e vjetër Nr. i banorëve 3 426 Nr. i vendbanimeve 13 vendbanime: fshati Durutli, Gjopçeli, Kurtazamli, Nikoliq, Dojrani i Ri, Organxhali, Sevendekli, Sretenovë, Dojrani i vjetër, Furka, Cërniçanë, Çaushli dhe Xhumabos.

    

Tel.Kontaktues: 042 215 822 Komuna e GOSTIVARIT Selia e komunës në qytetin e Gostivarit. Nr.i banorëve 81 042 Numri i vendbanimeve 35: Qyteti i Gostivarit dhe fshatrat Balin Doll, Belovishtë, Brodec, Vrutok, Banjicë e Epërme, Jelovcë i Epërm, Gjonovocë e Epërme, Debresh, Banjicë e Poshtme, Jelovci i Poshtëm, Gjonovica e Poshtme, Zhelezna Reka, Zdunjë, Koritë, Kunovë, Lakavicë, Leshnicë, Turçani i Vogël, Merdita, Mitroj Kërsti, Padalishtë, Peçkovë, Simnica, Sërbinovë, Sushicë, Strajan, Raven, Reçan, Tërnovë, Tumçevishtë, Qafa, Forinë, Çajlë dhe Çegran Komuna e VRAPCISHTËS Selia e komunës në fshatin e Vrapcishtës Nr.i banorëve 25 399 Numri i vendbanimeve 15: Fshatrat Vranovcë, Vrapçishtë, Galatë, Gradec, Gorjanë, Dobri Doll,Gjurgjevishtë, Zubovcë, Kalishtë, Llomnicë, Negotinë-Pollog, Novo Sellë, Pozharanë, Senokos dhe Toplicë KOMUNA MAVROVE dhe ROSTUSH Selia e komunës në fshatin Rostushë Numri i banorëve 8618 Numri i vendbanimeve 42: Fshatrat Axhievcë, Beliçicë, Biba, Bitushë, Bogdevë, Boletinë,Velebërdë, Volkovë, Vidush,Vërben,Vërbjanë,Galiçnik, Grekaj, Duf, Zhirovnicë, Zhuzhnjë, Jançë, Kiçinicë, Krakornicë, Leunovë, Lazaropolë, Mavrovë Anovë, Mavrovë, Nivishtë, Nikiforovë, Nistrovë, Niçpur, Novo Sellë, Orqushë, Prisojnicë, Rosok, Rostushë, Ribnicë, Selcë, Sencë, Skudrinjë, Sretkovë, Sushicë, Tanushë, Trebishtë, Tresoncedhe Cerovë

     

Tel. Kontaktues 046 831 051.Komuna DIBËR me seli në qytetin e DIBRËS Numri i banorëve 19 542 Numri i vendbanimeve 18: Qyteti i Dibrës dhe fshatrat Banishtë, Bomovë, Gajre, Kosovrasti i Epërm, Kosovrasti i Poshtëm, Konjarë, Krivcë, Mogorçë, Osoj, Otishanë, Rajçicë, Sellokuqë, Spasë, Tatar Elevcë, Tërnaniq, Hame dhe Xhepishtë Komuna QENDRA E ZHUPËS Selia e komunes: fshati QENDRA E ZHUPËS Numri i banorëve 6.519 Numri i vendbanimeve: 23 vendbanime: fshatrat Bajramovcë, Ballancë, Breshtanë, Broshticë, Vlasiqë, Papraniku i Madh, Melniçanë i Epërm, Gorencë, Dolgashë, Melniçani i Poshtëm, Evla, Elevcë, Zhitineni, Koçishtë, Koxhaxhiku, Prapaniku i Vogël, Novaku, Osolnicë, Oxhovcë, Pareshi, Praleniku, Qendra e Zhupës dhe Boci i zi.

     

Tel.kontaktues 033 411 137 Komuna DELLÇEVË Selia e komunës: Qyteti i Delçevës Numri i banorëve 17 505 Numri i vendbanimeve 22 vendbanime: Qyteti i Delçevës dhe fshatrat Bigla, Vetren,Virçë, Vratislavcë, Gabrovë, Grad, Dramçë, Zvegor, Iliovë, Kiselicë, Kosovo Dabjë, Istevniku i ri,Oçipalë, Poletë, Razlovcë, Selnik, Stamer, Istevniku i vjetër, Trabotivishtë, Turijë dhe Çiflig Komuna e MAKEDONSKA KAMENICËS Selia e komunës në qytetin e Makedonska Kamenicës Numri i banorëve 8 110 Numri i vendbanimeve 9: Qyteti i Makedonska Kamenicës dhe fshatrat Dulicë, Kosevicë, Kostin Doll, Lukovicë, Moshticë, Sasë, Todorovcë dhe Cerë.

     

Tel. Kontaktues 047 276 601 Komuna DEMIR HISAR Selia e komunës në qytetin e Demir Hisarit Numri i banorëve 9 497 Numri i vendbanimeve 41 dhe atë: Qyteti i Demir Hisarit dhe fshatrat Babinë, Bazernik, Barakovë, Belçë, Boishtë, Brezovë, Vardinë, Velmevcë, Virovë, Ilinië e Madhe, Graishtë, Dolencë, Edinakovcë, Zhvan, Xheleznecë, Zhurçë, Zagoriçë, Zashle, Koçishtë, Kutretinë, Leskovë, Ilinia e Vogël, Mrenogë, Novo Sellë, Obednik, Pribilcë, Radovë, Rakitnicë, Rastojcë, Sveta, Sladuevë, Slepçë, Sloeshticë, Smilevë, Sopotnicë, Strugovë, Suvo Gërllë, Suvodol, Utovë dhe Cerovë.

    

Kontakt Tel. 043 413 826

Komuna e KAVADARIT Selia e komunës në qytetin e Kavadarit Numri i banorëve: 38.741 Numri i vendbanimeve: 40 Vendbanime: Qyteti i Kavadarit dhe fshatrat Begnishtë, Bojançishtë, Bohullë, Brushanë, Bunarçë, Vatashë, Vozarcë, Galishtë, Garnikovë, Glishiq, Boshavë e Epërme, Gërbovec, Dabnishtë, Dobrotinë, Boshavë e Poshtme, Dragozhel, Dradnjë, Drenovë, Kesendre, Klinovë, Konopishtë, Koshanë, Kërnjevë, Kumaniçevë, Majden, Marena, Mrezhiçkë, Pravednik, Rzhanovë, Radnjë, Raec, Resavë, Rozhden, Sopot Stragovë, Фариш, Rosoman, Çemerskë, Sheshkovë dhe Shivec Komuna ROSOMAN Selia e komunës fshati ROSOMAN Numri i banorëve: 4.141 Numri i vendbanimeve: 10 Vendbanimet: fshatrat Debrishtë, Kamen Doll, Krushevicë, Manastirec, Mrazen, Oraovec, Palikurë, Ribarcë, Rosoman, Sirkovë dhe Tërstenik

     
Kontakt Tel. 02-3092941 Komuna KARPOSH Selia e komunës në qytetin e SHKUPIT Numri i popullsisë: 59.666 Numri i vendbanimeve: 2 Vendbanime: fshatrat Bardovcë Nerezi i Epërm Komuna GJORÇE PETROV Selia e komunës në qytetin e SHKUPIT Numri i popullsisë: 41.634 Numri i vendbanimeve: 6 Vendbanime: fshatrat Vollkovë, Graçan, Kuçkovë, Nikishtanë, Novo Sellë dhe Orman Komuna SARAJ Selia e komunës në qytetin e SHKUPIT Numri i popullsisë : 35.408 Numri i vendbanimeve: 22 Vendbanime: fshatrat Arnakijë, Bojanë, Bukoviç, Gllumovë, Svillarë e Epërme, Gërçec, Dvorcë, Svilaree Epërme, Kondovë, Kopanicë, Krushopek, Laskarcë, Ljubin, Matkë, Paniçar, Radushë, Raoviq, Rashçe, Miniera Radushë, Semenishtë, Çajlanë dhe Shishevë.

     

Kontakt Tel. 045 224 490 Komuna e KËRÇOVËS Selia e komunës në qytetin e KËRÇOVËS Numri i banorëve: 30.138 Numri i vendbanimeve: 7 Vendbanimet: Qyteti Kërçovë dhe fshatrat Knezhinë, Lazarovcë, Mamudovcë, Osoj, Rashtanë dhe Trapçin Doll Komuna ZAJAS Selia e komunës në fshatin Zajaz Numri i banorëve: 11.605 Numri i vendbanimeve: 13 Vendbanimet: fshatra Baçishtë, Bukoçjanë, Strogomishtë e Epërme, Greshnicë, Dlapkin Doll, Stragomishtë i Poshtëm, Zajas, Kollar, Kolibarë, Leshnicë, Midincë, Reçanë- Zajas dhe Tajmishtë Komuna OSLLOMEJ: Selia e komunës në fshatin Oslomej: Numri i banorëve 10.420 Numri i vendbanimeve: 16 Vendbanimet: fshatrat Arangel, Berikovë, Garanë, Zhubrinë, Jagoll, Jagoll Dolencë, Novo Sellë, Osllomej, Papradishtë, Popovjanë, Premkë, Sërbicë, Strellcë, Tuin, Cërvivcë dhe Shutovë Komuna e DRUGOVËS Selia e komunës në fshatin DRUGOVË : Numri i banorëvë: 3249 Numri i vendbanimeve: 28 Vendbanimet: fshatrat Belicë, Bërzhdanë, Vidranë, Cërsko e Madhe Dushegubicë e Epërme, Dobrenoec i Ulët, Dushegubica e Poshtme, Dobrenoec i Epërm, Drugovë, Ehloec, Ivançishtë, Izvor, Javorec, Judovë, Kladnik, Klenoec, Kozicë, Lavçanë, Malkoec, Mallo Cërsko, Manastirskë, Dolencë, Podvis, Popoec, Popollzhanë, Prostranjë, Svinjishtë, Sërbjanë dhe Cer Komuna e VRANESHTICËS Selia e komunës në fshatin VRANESHTICË Numri i banorëve:1.322 Numri i Vendbanimeve: Vendbanimet: 15: Fshatrat Atishtë, Bigor, Dolencë, Vraneshticë, Dupjanë, Karbunicë, Koziçinë, Krushicë, Miokazë, Orlancë, Patec, Rabetinë, Reçanë- Çelopek, Svetoraçë, Staroec dhe Çelopeku

    

Kontakt Tel. 033-274797 komuna KOÇANË Selia e komunës në qytetin e KOÇANËS Numri i banorëve: 38.092 Numri i vendbanimeve: 28 Vendbanimet: qyteti Koçanë dhe fshatrat: Bezikovë, Beli, Vranincë, Podllok i Epërm, Gradçe e Epërme, Glavovicë, Gërdovcë, Podllog i Poshtëm, Gradçe e Poshtme, Jastrebnik, Kostin Dol, Leshkë, Mojancë, Nebojanë, Niviçanë, Novo Sellë, Orizare, Pantelej, Pashaxhikovë, Polakë, Presekë, Pribaçevë, Pripor, Rajçanë, Reçanë, Tërkanjë dhe Cërvena Nivë Komuna e ÇESHINOVËS-OBLESHEVËS selia e komunës në fshatin OBLESHEVË Nurmri i banorëve: 7490 Numri i vendbanimeve: 14 Vendbanimet: fshatrat: Banjë, Burilçevë, Vërbicë, Zhigancë, Kuçiçinë, Lepopelcë, Novo Selani, Obleshevë, Sokolarcë, Spançevë, Terancë, Ularcë, Çishinovë dhe Çiflik Komuna e Zërnovcit selia e komunës në fshatin Zërnovc Numri i banorëve: 3264 Numri i vendbanimeve: 3 Vendbanimet: fshatrat Vidovishtë Zërnovcë dhe Morodvis

  

Kontakt Tel. 031-483985 Komuna KRATOVË Selia e komunës në qytetin e KRATOVËS Numri i banorëve: 10.441 Numri i vendbanimeve: 31 Vendbanimet: qyteti Kratovë dhe fshatrat Blizancë, Vakuf, Kratovë e Epërme, Dimoncë, Emiricë, Zheleznicë, Zhivalevë, Kavrak, Ketenovo, Knezhevë, Kojkovë, Konjuh, Krillaticë, Kuklicë, Kunovë, Llukovë, Mushkovë, Nezhillovë, Pendak, Prikovcë, Sekulicë, Stracin, Talashmancë, Tatomirë, Topoloviq, Topllovacë, Turalevë, Filipovcë, Shlegovë dhe Shopsko Rudarë

   

Kontakt Tel. 031-375744 Komuna KRIVA PALLANKË Selia e komunës në qytetin e Kriva Pallankës Numri i banorëve: 20.820 Numri i vendbanimeve: 34 Vendbanimet: Qyteti Kriva Pallankë dhe fshatrat Bs, Bashtevë Borovë, Varovishtë, Gabar, Cërcorija e Madhe, Gradec, Dllaboçicë, Dobrovnicë, Drenak, Drenjë, Duraçka Rekë, Zhidillovë, Kiselicë, Konopnicë, Kostur, Kosharë, Kërklja, Krastov Doll, Llozanovë, Llukë, Cërcorija e Vogël, Martinicë, Metezhevë, Mozhdivnjakë, Neravë, Ogut, Osiçë, Podërzhi Konjë, Stancë, Tëlmincë, Turnovo dhe Uzem Komuna RANKOVCË: Selia e komunës në fshatin RANKOVCL Numri i banorëve: 4144 Numri i vendbanimeve: 18 Vendbanime: fshatrat Baratlijë, Vetunicë, Vërzhogërncë, German, Ginovcë, Gulincë, Krivi Kamen, Ljubincë, Milutincë, Odrenë, Opillë, Otoshnicë, Pëklishtë, Petralicë, Psaçë, Radibush, Rankovcë dhe Stançë

   

Kontakt Tel. 048-477062 komuna KRUSHEVË Selia e komunës në qytetin e KRUSHEVËS Numri i banorëve: 9684 Numri i vendbanimeve: 19: Vendbanimet qyteti Krushevë dhe fshatrat Aldancë, Arilevë, Bellushinë, Birinë, Borinë, Buçinë, Vërboec, Divjaci i Epërm, Divjaci i Poshtëm, Jakrenovë, Milloshevë, Norovë, Ostrillcë, Presillë, Pusta Rekë, Sazhdevë, Sveto Mitrani dhe Sellcë

   

Kontakt Tel. 031-414390 Komuna e Kumanovës Selia e komunës në qytetin e Kumanovës: Popullsia: 105.484 Numri i vendbanimeve: 48 vendbanime: Kumanova dhe fshatrat Agino, Bedinjë, Beljakovcë, Biljanovcë, Bërzak, Vincë, Gabresh, Konjare e Epërme, Gradishtë, Dëllga, Dobroshanë, Dovezancë, Konjare e Poshtme, Zhivinjë, Zubovcë, Jaçincë, Karabiçanë, Kleçevcë, Kokoshinjë, Kolickë, Kosmatac, Kutlibeg, Kuçkarevë, Kshanjë, Llopatë, Ljubodrag, Novo Sellë, Novoseljanë, Orashac, Pezovë, Proevcë, Pçinjë, Rezhanovcë, Reçicë, Romanovcë, Skaçkovcë, Sopot, Studena Barë, Sushevë, Tabanovcë, Tromegjë, Umin Doll, Çerkez, Çetirtcë dhe Shuplji Kamen. Komuna e LIKOVËS selia e komunës: Fshati Likovë Popullsia: 27.058 Numri i vendbanimeve:22 Vendbanimet : fshatra Alashevcë Bellanovcë, Vaksincë, Vishticë, Gllaznjë, Goshincë, Dumanovcë, Zllokuqanë, Izvor, Likovë, Llojan, Mateç, Nikushtak, Opajë, Orizar, Otle, Rënkovcë, Ropalcë, Runicë, Sllupçan, Strazhë dhe Strimë Komuna Staro Nagoriçanës Selia e Komunës: Fshati Staro Nagoriçanë Popullsia: 4840 Numri i vendbanimeve:39 Vendbanimet: fshatrat Algunjë, Alincë, Arbanashkë, Bajllovcë, Breshkë, Bukovljanë, Vojnik, Vragoturcë, Vraçevcë, Dejllovcë, Dllaboçicë, Dobraçë, Dragomancë, Drenok, Zheglanë, Zheluvinë, Kanarevë Karlovcë, Koincë, Kokinë, Mëglencë, Makresh, Mallotinë, Mllado Nagoriçanë, Nikuljanë, Oblavcë, Orah, Osiçë, Pelincë, Puzajkë, Ramno Rugjincë, Staro Nagoriçanë, Stepancë, Strezovcë Stërnovac, Cvetishnicë, Cvilancë, Çellopek.

  

Kontakt Tel. 045-274124 Komuna e Makedonski Brodit selia e Komunës: Qyteti MAKEDONSKI BROD Popullsia: 7141 Numri i vendbanimeve: 51 Vendbanimet: Qyteti Makedonski Brod dhe fshatrat: Belicë, Bençë, Bitovë, Blizanskë, Breznicë, Brezë, Vir, Volçë, Manastirec i Epërm, Botushjë e Epërme, Krushjë e Epërme, Greshnicë, Deviç, Manastirec i Poshtëm, Botushjë e Poshtme, Krushje e Poshtme, Dragov Doll, Drenovë, Zagradë, Zveçanë, Zdunjë, Zërklë, Izhishtë, Inçë, Kallugjerecë, Kovaç, Kovçë, Kosovë, Krapë, Latovë, Llokvicë, Lupshtë, Mogilec, Modrishtë, Oreovec, Ramnë, Rastesh, Rusjacë, Samokovë, Sllanskë, Slatinë, Staro Sellë, Suvodoll, Sushicë, Tazhevë, Tomino Sellë, Topollnicë, Trebinë, Trebovljë Creshnevë Komuna e Plasnicës Selia e komunës: fshati PLASNICË Numri i popullsisë: 4.545 Numri i vendbanimeve: 4 Vendbanimet: fshatrat: Dvorcë, Lisiçanë, Plasnicë dhe Pregllovë

  

Kontakt Tel. 043-371205 Komuna NEGOTINË Selia e komunës Qyteti Negotinë: Numri i Popullsisë: 19.212 Numri i vendbanimeve: 19 Vendbanimet: Qyteti Negotinë dhe fshatrat Brusnik, Veshjë, Vojshancë, Disan i Epërm, Disan i Poshtëm, Dubrovë, Janoshevë, Kallanjevë, Krivollak, Kurijë, Lipë, Pepelishtë, Peshternicë, Timjanik, Tremnik, Cërveni bregovi, Xhidimircë dhe Sheobë Komuna Demir Kapijë selia e komunës: Qyteti Demir Kapijë Numri i Popullsisë: 4.545 Numri i vendbanimeve: 15 Vendbanimet: Qyteti Demir Kapijë dhe fshatrat Barovë, Besvicë, Bistrencë, Draçevicë, Dren, Iberli, Klisurë, Kosharkë, Koprishnicë, Koreshnicë, Përzhdevë, Stërmashevë, Çelevec, Çiflik.

    

Kontakt Tel. 046-231170 Komuna e Ohrit Selia e Komunës:Ohër Popullsia: 55.749 Numri i vendbanimeve: 29 Vendbanimet: Ohri dhe fshatrat Vapillë, Vellgoshtë, Velestovë, Lakoçerej i Epërm, Konjsko e Poshtme, Llakoçerej i Poshtëm, Elshanë, Zavoj, Konjskë, Kosell, Kuraticë, Lagadin, Leskoec, Livoishtë, Ljubanishtë, Openicë, Orman, Peshtanë, Pllaqë, Podmoljë, Ramnë, Recinë, Reciçë, Svinishtë, Sirullë, Skrebatnë, Tërpejcë dhe Shipoknë Komuna e Debarcës Selia e komunës: fshati BELLÇISHTË Numri i banorëve: 5.507 Numri i vendbanimeve:30: Vendbanimet fshatrat Arbinovë, Belçishtë, Botun, Brezhanë, Vellmej, Volinë, Vërbjanë, Godivjë, Gorencë, Sredoreçie e Epërme, Gërko Pole, Sredoreçie e Epërme, Zlestë, Izdeglavje, Klimeshtanë, Laktinjë, Leshanë, Mesheishtë, Mramorec, Novo Sellë, Ozdolenë, Orovnik, Pesoçanë, Sllatinë, Slatinskë, Çiflik, Slivovë, Soshanë, Trebenishtë, Turjë dhe Cërvena Vodë

  

Kontakt Tel. 048 401 020 Komuna e PRILEPIT Selia e Komunës qyteti Prilep: Numri i Popullsisë: 76.768 Numri i vendbanimeve: 59 Vendbanimet: qyteti Prilep dhe fshatrat Alincë, Bellovodicë, Berovcë, Beshishtë, Bonçë, Vepërçanë, Veselçanë, Vitolishtë, Vollkovë, Vërpsko, Galiçani, Radobill i madh, Konjari i madh, Gugjakovë, Dabnicë, Dren, Dunje, Erekovcë, Zhivovë, Zagoranë, Kadino Sellë, Kalen, Kanatlarcë Klepaç, Kokre, Krushevicë, Kërstec, Lenishtë, Lopaticë, Mazhuçishtë, Radobil i vogël, Konjari i vogël, Ruvci i vogël, Manastir, Marulë, Nikodin, Novo Llagovë, Oreovec, Peshtanë, Pletvar, Podmol, Polçishtë, Prilepec, Prisad, Rakle, Sellcë, Smolanë, Staro Llagovë, Toplicë, Trojacë, Topollçanë, Trojkrstë, Careviq, Çanishtë, Çepigovë, Çumovë, Shelevercë dhe Shtavicë Komuna KRIVOGASHTANË Selia e Komunës: Fshati Krivogashtanë Numri i banorëve: 6150 Numri i vendbanimeve:13 Vendbanimet: Fshatrat Bella Cërkva, Borotinë, Vogjanë, Vërbjanë, Godivjë, Korenicë, Krivogashtanë, Krusheanë, Mirçe Acev, Obërshanë, Pashino Ruvcë, Podvis dhe Sllavej Komuna e DOLLNENIT Selia e Komunës: Fshati i Dollnenit Numri i banorëve: 13.568 Numri i vendbanimeve: 37 Vendbanimet: Fshatrat Bello Pole, Brailovë, Vrançë, Gorno Sellë, Gostirazhnë, Dabjanë, Debreshtë, Desovë, Dollgaec, Dollnenë, Drenovcë, Dupjaçanë, Zhabjanë, Zhitoshë, Zabërçanë, Zapolzhanë, Zërzë, Kostincë, Koshinë, Kutleshevë, Lazhanë, Lokvenë, Malo Mramoranë, Margari, Nebregovë, Novoselanë, Peshtalevë, Rilevë, Ropotovë, Sarandinovë, Sekircë, Senokos, Slepçë, Slivjë, Sredorek, Strovijë dhe Cërnilishtë

   

Kontakt tel. 032 483 146.Komuna e PROBISHTIPIT.Selia e kumenës: Qyteti i Probishtipit.Numri i banorëve.16 193.Numri i vendbanimeve 36:qyteti i Probishtipit dhe fshatrat Bunesh,Biçishtë,Gajrancë,Stuboli i Epërm,Barbareva e Eperme,Grizilevcë,Gujnovcë,Dobrevë, Stuboli i Poshtëm,Barbareva e Poshtme, Drevenë, Drenok, Zarepincë, Zelengrad, Zletovë, Jamishtë, Kalnishtë, Kukovë, Kundinë, Lezovë, Lesnovë, Marçinë, Neokaz, Pestershinë, Petrishinë, Pishicë, Pleshancë, Puzdercë, Ratavicë, Strisovcë, Strmosh, Tripatancë, Troole, Tursko, Rudarë dhe Shtalkovicë.

     

Kontakt Tel. 032-632274 Komuna RADOVISH Selia e komunës: Qyteti Radovish Numri i popullsisë: 28.244 Numri i vendbanimeve: 36 Vendbanimet: qyteti Radovish dhe fshatrat: Ali Koç, Ali Lobasi, Buçim, Voislavcë, Damjan, Dërzhanë, Durutlijë, Zleovë, Injevë, Jargulicë, Kalauzlijë, Kalugjericë, Karalobosë, Karaxhallarë, Kozbunar, Koxhalijë, Novo Sellë, Oraovicë, Papavnicë, Pogulevë, Podaresh, Pokrajçevë, Përnalijë, Raklish, Sarigjol, Smilancë, Suldurcë, Supurge, Topolnicë, Qoselijë, Hudaverlijë, Çeshme, Maale, Shaintash, Shipkovicë dhe Shturovë Komuna Konçe selia e komunës: Fshati KONÇE Numri i popullsisë: 3536 Numri i vendbanimeve: 14 vendbanimet: fshatrat: Gabrevcë, Garvan, Gorna Vrashticë, Gorni Lipoviq, Dedinë, Dollna Vrashticë, Dollni Lipoviq, Dollni Radesh, Zagorcë, Konçe, Lubnicë, Negrenovcë, Rakitec dhe Skorushë

   

Kontakt tel. 047 454 860.Komuna e RESNJËS Selia e komunës në qytetin e Resnjës Numri i banorëve 16 825 Numri i vendbanimeve 44: qyteti i Resnjës dhe fshatrat: Arvati, Asamati, Bolno, Brajçinë, Volkoder, Bella Cërkvë e Epërme, Dupeni i poshtëm, Perova e poshtme, Dërmeni, Evla, Ezerani, Zlatari, Izbishti, Ilina, Jankovec, Kozjak, Konjsko, Kran, Kriven, Kurbinovë, Lavci, Leva, Reka, Leskoec, Lubojnë, Nakolec, Oteshevë, Petrinë, Podmoçanë, Pokrvenik, Prelubjë, Pretor, Rajcë, Slivnicë, Sopotskë, Stenjë, Stinovë, Carevë, Dvor, Shtërbovë dhe Shurlencë.

    

Kontakt Tel. 032-444161 Komuna Sv. Nikollë Selia e komunës: Qyteti i Sv. Nikollës Numri i banorëve: 18.497 Numri i vendbanimeve: 33 vendbanime: qyteti Sv. Nikollë dhe fshatrat Allakincë, Amzabegovë, Arbasancë, Bogoslovec, Burillovcë, Gjugjancë, Cërnilishtë e Epërme, Gorobincë, Delisincë, Gjugjance e poshtme, Cërnilishtë e poshtme, Erxhelijë, Kadrifakovë, Knezhjë, Krushicë, Makresh, Malinë, Mezdra, Meçkuevcë, Mustafinë, Nemanjicë, Orell, Pavleshencë, Patetinë, Peshirovë, Preod, Rançincë, Sopot, Stanulovcë, Stanjevcë, Stroimancë, dhe Tërstenik Komuna LOZOVË selia e komunës: LLOZOVË Numri i banorëve: 2858 Numri i vendbanimeve: 11 Vendbanimet: Lozovë, Axhibegovë, Axhimatovë, Bekirlijë, Dorfulijë, Gjuzemelcë, Karatmanovë, Kishinë, Milinë, Saramzalinë, Qosellarë.

   

 Kontakt tel. 02-3103120

   

Kontakt Tel. 034-334431 Komuna STRUMICË Selia e Komunës Qyteti Strumicë: Numri i popullsisë: 54.676 Numri i vendbanimeve: 25 Vendbanimet: Strumica dhe fshatrat Banicë, Banskë, Belotinë, Velusë, Vodoçë, Gabrovë, Gradsko, Baldovcë, Dabiljë, Dobrejcë, Dorlombos, Zleshevë, Kosturinë, Kuklish, Memeshli, Murtinë, Ormanli, Popçevë, Prosenikovë, Raborcë, Riç, Saçevë, Svidovicë Tri Vodi dhe Çepeli Komuna VASILEVË Selia e komunës: Fshati VASILEVË Numri i popullsisë: 12.122 Numri i vendbanimeve:18 vendbanimet: fshatrat Angelcë, Varvaricë, Vasilevë, Visoka Maala, Vladievcë, Gradoshorcë, Dobroshincë Dukatinë, Edrenikovë, Kushkulijë, Niviçinë, Nova Maallë, Piperevë, Radiçevë, Sedllarcë, Sushevë, Trebiçinë dhe Çanaklijë Komuna e BOSILOVËS Selia e komunës: Fshati BOSILOVË Numri i popullsisë: 14.260 Numri i vendbanimeve: 16 vendbanime: fshatrat Borievë, Bosilovë, Geçerlijë, Ednokuqevë, Illovicë, Monospitovë, Petralincë, Radovë, Robovë, Saraj, Sekirnik, Staro Balldovcë, Turnovë, Hamzali dhe Shtukë Komuna NOVO SELLË Selia e komunës: Novo Sellë Numri i popullsisë: 11.567 Numri i vendbanimeve: 16 vendbanime: fshatrat Badolen, Bajakovë, Barbarevë, Borisovë, Drazhevë, Zubovë, Koleshinë, Mokrievë, Mokrinë, Novo Konjarevë, Novo Sellë, Samoillovë, Smolarë, Staro Konjarevë, Stinik, Sushicë

    

Контакт Тел. 044-356590   Општина ТЕТОВО Седиште на општината: град ТЕТОВО Број на жители: 86.580 Број на населени места: 20 Населени места: градот Тетово и селата Бозовце, Бродец, Вејце, Вешала, Гајре, Голема Речица, Ѓермо, Једоарце, Лавце, Лисец, Мала Речица, Отуње, Порој, Сараќино, Селце, Сетоле, Фалише, Џепчиште и Шипковица   Општина ТЕАРЦЕ Седиште на општината: село ТЕАРЦЕ Број на жители: 22.454 Број на населени места: 13 Населени места: села Брезно, Варвара, Глоѓи, Доброште, Јелошник, Лешок, Непроштено, Нераште, Одри, Првце, Пршовце, Слатино и Теарце   Општина ЈЕГУНОВЦЕ Седиште на општината: село ЈЕГУНОВЦЕ Број на жители: 10.790 Број на населени места: 17 Населени места: села Беловиште, Вратница, Жилче, Јажинце, Јанчиште, Јегуновце, Копанце, Орашје, Подбреге, Прељубиште, Раотинце, Ратае, Рогачево, Сиричино, Старо Село, Туденце и Шемшево   Општина ЖЕЛИНО Седиште на општината: село ЖЕЛИНО Број на жители: 24.390 Број на населени места: 18 Населени места: села Горна Лешница, Групчин, Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, Ново Село, Озормиште, Палатица, Рогле, Седларево, Стримница, Требош, Церово и Чифлик   Општина БРВЕНИЦА Седиште на општината: село БРВЕНИЦА Број на жители: 15.855 Број на населени места: 10 Населени места: села Блаце, Брвеница, Волковија, Гургурница, Долно Седларце, Милетино, Радиовце, Стенче, Теново и Челопек     Општина БОГОВИЊЕ Седиште на општината: село БОГОВИЊЕ Број на жители: 28.997 Број на населени места: 14 Населени места: села Боговиње, Горно Палчиште, Горно Седларце, Долно Палчиште, Јеловјане, Камењане, Жеровјане, Новаќе, Ново Село, Пирок, Раковец, Селце Кеч, Синичане и Урвич

    

është e vendosur në Blvd. Ilinden pn, në qarkun e Kuvendit të qytetit objekti 5. Kontak tel. 3 240 004 Komuna QENDËR Selia e komunës: Numri i popullsisëi: 45.362 Numri i vendbanimeve: 1

     

Kontakt Tel. 02-2601851

Komuna ÇAIR Selia e Komunës: Qyteti i SHKUPIT Numri i Popullsisë: 64.823 Komuna BUTEL Selia e Komunës: Qyteti i SHKUPIT Numri i Popullsisë: 37.371 Numri i vendbanimeve: 4 Vendbanimet: fshatrat Vizbeg, Lubancë, Ljuboten, Radishan, Komuna e ÇUÇER SANDEVËS, Selia e Komunës: fshati Çuçer Sandevë Numri i Popullsisë: 8.493 Numri i vendbanimeve:12 Vendbanime: fshatrat Banjanë, Bllacë, Brazdë, Brezë, Brodec, Gluvo Gornjanë, Mirkovcë, Kuçevishtë, Mirkovcë, Poboshjë, Tanushë dhe Çuçer Sandevë Komuna e Shuto Orizarës Selia e komunës: Qyteti i SHKUPIT Numri i Popullsisë: 20.800 Numri i vendbanimeve: 1 vendbanimet: Fshati Orizari i Epërm

    

 Kontakt tel.032 223 451.Komuna SHTIP Selia e komunës: Qyteti i Shtipit Numri i banorëve; 47796. Numri i vendbanimeve 44: qyteti i Shtipit dhe fshatrat: Baltalijë, Brest, Vërsakovë, Goraçinë, Dobroshan, Dolan, Dragoevë, Edeklercë, Jamularcë, Kalapetrovcë, Koshevë, Krivi Doll, Lakavicë, Leskovicë, Lipov doll, Luboten, Nikoman, Novo Sellë, Penush, Piperovë, Poçivallë, Puhçë, Sarçievë, Sellcë, Skandalcë, Sofilarë, Star Karaorman, Stepancë, Suvo Gërlë,Sudiq, Sushevë,Tanjatarcë, Testemelcë, Topliq, Tri Çeshmë, Haxhi-Rexhepli, Haxhi Sejdeli, Haxhi-Hamzali,Creshkë, Çardaklijë, Çiflik, Shashavarlijë, dhe Shopur. Komuna KARBINCË me seli në fshatin e KARBINCIT. Numri i banorëve 4012 Numri i vendbanimeve 29 Fshatrat: Argulicë, Batanjë, Vërteshkë, Golem Gaber, Balvani i Epërm, Tërogercë i Epërm, Balvanë i Poshtëm, Tërogercë i Poshtëm, Ebeplijë, Junuzlijë, Kalauzlijë, Karbincë, Kepekçelijë, Kozjak, Krupishtë, Kurfalijë, Kuçicë, Mal Gaber, Miçak, Muratlijë, Karaormani i ri, Oxhalijë, Pripeçanë, Përnalijë, Radanjë, Ruljak, Tarincë dhe Cërvulevë.