Mr. Suzana Saliu mori funksionin Drejtor i Qendrës për menaxhim me kriza të Republikës së Maqedonisë në datën 18.08.2015. E lindur më 24 shkurt të vitit 1960 në Saraj, Shkup, Maqedoni

Мутаир Максут, од 09.05.2014 вршител на должноста директор на ЦУК, инаку заменик директор на ЦУК од 07.10.2011 година.

Зулфи Адили, директор на ЦУК од  30.09.2011  до 09.5.2014 година.

Тони Јакимовски, директор на ЦУК од 07.04.2010 до 04.10.2011 гопдина.

Д-р Панде Лазаревски, директор на ЦУК од  10.09.2006 до 07.04.2010 година.

М-р Агрон Буџаку,  директор на ЦУК од 06.10.2005 до 25.07.2006 година.

Златко Аневски, вршител на должноста директор на ЦУК, до официјалното промовирање на Центарот на 05.10.2005 година, а инаку заменик директор на ЦУК до крајот на 2005 година.