Од Мактек Дооел известуваат дека во на ден 21.10.2020 година од 12:00 до 16:00 часот, стручниот тим на  Мактек ДООЕЛ ќе изврши минирање на автопат Кичево – Охрид , делница Кичево – Пресека км 6+420 до 6+500 км.

Од МАК-ДРИЛ Кавадарци известуваат дека на ден 21.10.2020 (среда) на локалитетот Зелениковез, на каменоломот Говрлево сопственост на АД Цементарница Усје, ќе биде извршено минирање во периодот од 10:00-15:00 часот.