Од МАК ДРИЛ известуваат дека на ден 03.03.2021 година (среда) во периодот од 11:00 до 15:00 часот на локалитетот Зелениковец с.Говрлево , ќе  бидат извршени неколку минирања. Детонациите можат да бидат почуствувани во пошироката околина.

Од МАКТЕК известуваат дека на ден 03.03.2021 година (среда) во периодот од 12:00 до 16:00 часот стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека, од км 8+000 до км 9+000