Од Рудници „Бањани“  известуваат дека до крајот на месец МАРТ (само во работните денови), во периодот помеѓу 08:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот ќе биде извршувани  минирања.