Од Рудници Бањани добиено е известување дека до крајот на месец Април (освен во недела) во периодот помеѓу 08:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот ќе бидат изведени по три минирања.
MAKTEK денеска ќе изврши минирање на локалитетот Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека во период од 12.00 до 16.00 часот.