Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 29.04.2021 година во период од 12:00 до 16:00 часот, стручниот тим на Мактек ќе изврши минирање на локалитетот: Aвтопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека, од км 5+000 до км 9+000.
Од Мак Дрил известуваат дека на ден 29.04.2021 година во период меѓу 11:00 и 15:00 часот од нивна страна ќе се изврши минирање на каменоломот Говрлево.
Од рудници Бањани добиено е известување дека до крајот на месец Април (освен во недела) во периодот помеѓу 08:00 и 10:00 часот и 12:00 и 14:00 часот ќе бидат изведени по три минирања.