Qendra për menaxhim me kriza, QMK, organizoi dhe mbajti seancën e dhjetë të Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza (që nga shpallja e gjendjes së krizës) përmes lidhjes së video konferecës. Me Shtabin, si organ trup operativ profesional në QMK që udhëheq dhe koordinon me aktivitetet për parandalim dhe menaxhimin me situatat e krizës, u udhëhoq nga U.D. drejtori i Qendrës, Stojançe Angellov.

Në seancë morën pjesë përfaqësues të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, SMK, të emëruar në pajtim me Ligjin për menaxhim me kriza dhe disa prej ekspertëve nga QMK. Përveç temës kryesore për masat e ndërmarra dhe aktivitetet për ballafaqim me gjendjen e krizës nga sëmundja infektive KOVID-19, e cila u shpall në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, u rishikua situata aktuale me reshjet e mëdha të shiut në vend nga e cila për momentin nuk ka ndonjë rrezik nga përmbytjet më të mëdha në shtet.

Pastaj, u rishikuan dhe azhuruan masat e ndërmarra dhe aktivitetet e caktuara të institucioneve deri më tani, në pajtim me Plan -Veprimin, i cili synon veprim më të madh dhe më gjithëpërfshirës në drejtim të parandalimit dhe menaxhimit nga përhapja e sëmundjes infektive "COVID-19" e shkaktuar nga virusi "SARS-CoV -2 ”, mbrojtja e shëndetit dhe jetës së popullatës. Ajo përpiqet të bëhet përmes masave dhe aktiviteteve gjithëpërfshirëse të koordinuara të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, si dhe përdorimit racional dhe efikas të resurseve kombëtare në dispozicion, aktualisht, si dhe për periudhën e ardhshme të mundshme, në drejtim të aktiviteteve të koordinuara për vaksinimin e ardhshëm. Gjithashtu, është theksuar apeli i tanishëm i Ministrisë së shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së veriut për ndjekje maksimale të mëtejshme të udhëzimeve dhe ndalesave për të mbrojtur dhe parandaluar përhapjen e virusit.

Qendra për menaxhim me kriza është në seancë të vazhdueshme dhe në punën e saj, përveç punës dhe koordinimit të vazhdueshëm me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë kyqur në mënyrë të përshtatshme edhe përfaqësues të tjerë të organizatave të shoqërisë civile si bashkëpunëtorë të jashtëm në sektorin joqeveritar, siç theksoi Angellov, është zgjerimi i frontit për të luftuar pandeminë në një linjë të organizuar në mënyrë optimale edhe me OJQ-të që janë një resurs i rëndësishëm i shoqërisë.

 

Rajoni i Shkupit

Sipas informacionit të marrë nga Qendrat рajonale, banorët e fshatrave Konjare e mesme dhe e sipërme raportuan se lumi Pçinja në afërsi të atyre fshatrave pranë urës është derdhur në fushat përreth. Lumi Vardar është derdhur pranë fshatrave Oreshani, Taor dhe Zelenikovë.

Rajoni i Manastirit

Gjatë ditës së sotme ka një rënie të lehtë të nivelit të lumit Dragor (rreth 20-30 cm) dhe për momentin nuk ekziston rreziku i derdhjes së lumit në vendin ku është riparuar argjinatura në stacionin e pompimit të NPK Ujësjellësi Manastir. Nga NPK Ujësjellësi raportojnë se ekipet do të qëndrojnë në fushë dhe do të monitorojnë situatën.

Gjatë ditës së nesërme, NP VOP Bitollsko Pole do të dërgojë një makinë ndërtimi (ekskavator) për të pastruar shtratin e lumit Velushka e cila ishte derdhur dhe kishte prekur fermën e pulave në fshatin Porodin. Edhe më tej punohet me tre pompat nga DMSH Manastir duke punuar në kullimin e ujit nga sallat e fermës dhe procedura është duke përfunduar.

Niveli i lumit Cërna dhe rezervuarët artificialë janë rritur, por nuk ka derdhje dhe përmbytje. Furnizimi me energji elektrike është i pandërprerë, dhe gjithashtu furnizimi me ujë është normal, pa defekte dhe ndërprerje. 

Rajoni i Strumicës

Në komunën e Bosilevës, ekipet nga JPKD Ograzhden Bosilovë në dalje nga Bosilova, ku uji kthehet në fshat, me 1 ekskavator dhe 5 persona punojnë në mbylljen e asaj daljeje. Është kritike midis fshatit Borievë dhe Bosilovë.

Në komunën e Vallandovës, për shkak të shiut, kishte ndërhyrje për të pastruar depozitat e rërës (të cilat nuk ishin pengesë për rrjedhën normale të trafikut) në rrugët Orangerija - f. Miravci dhe Valandovë- Udovë (lumi Kalkovska dhe rrugët në fshatin Pirava).

Në komunën e Radovishit të gjitha rrugët janë të kalueshme, me përjashtim të rrugës f. Podaresh - fshato Smilanci ku kalimi është dëmtuar (vendi lumi Sirava në grykëderdhjen e lumit Pllavaja). Rruga është e kalueshme vetëm për automjete për teren dhe janë të mundëshme rrëshqitjet dhe rrëshqitjet e tokës për shkak të lagështisë së vendit. Riparimi do të kryhet menjëherë pas kushteve të krijuara, gjegjësisht pas tërheqjes së ujit. Mbeturinat në rrugët në komunën e Radovishit dhe Konçes janë hequr.

 

Rajoni i Ohrit

Në komunën e Makedonski Brodit ka derdhje të vogla në lumin Treska përgjatë rrjedhës së ujit, janë të përmbytura zonat bujqësore dhe livadhet.

Në komunën e Dibrës dhe Qendër Zhupa, nga NPK Standard rekomandojnë që uji i pijshëm të zihet për shkak të turbullirës së burimit në fshatin Rosoki.

Rajoni i Tetovës

Në komunën e Jegunovcës, niveli i lumit Vardar është ulur me rreth 60 centimetra. Si pasojë e derdhjes së djeshme, toka bujqësore u përmbyt, si dhe dy ose tre shtëpi në hyrje të fshatit Raotince. Rrugët janë të kalueshme, por në hyrje të fshatit Raotince rruga është disa metra nën ujë dhe e vështirëson trafikun. Sipas informacioneve të fundit, uji ngadalë po tërhiqet nga zonat e përmbytura dhe situata po stabilizohet.

NPK Komunalec - Gostivar raportojnë se uji i pijshëm në komunën e Gostivarit dhe fshatrat përreth është i ndotur dhe pirja është e ndaluar.

Rajoni i Shtipit

Në komunën e Berovës, lumi Ratevska është derdhur gjatë lëvizjes nga fshati Rusinovo për në fshatin Vlladimirovo. Është përmbytur toka bujqësore e punueshme në të dy anët e lumit. Bregalnica është derdhur në zonën e fshatit Mallçevë dhe f. Budinarci, zonat bujqësore janë përmbytur. Ekipet e Ekonomisë së Ujit dhe Vetëqeverisjes Lokale të Berovës janë në terren për të përgatitur një vlerësim të zonave dhe dëmtimeve.

 

Rajoni i Manastirit
Për shkak të reshjeve të shiut në rajonin e komunës së Manastirit, është rritur niveli i lumit Dragor dhe ekziston rreziku i derdhjes së tij në Dovlexhik ku ekziston një stacion pompimi i NPK Ujësjellësi për ujë të pijshëm për një pjesë të qytetit të Manastirit. Gjatë dy ditëve të fundit, me mekanizime përkatëse, intervenohet nga NPK Ujësjellësi dhe NPK Niskogradba (bëhet një argjinaturë përgjatë lumit Dragor si parandalim për shirat e ardhshëm). Kjo ndërhyrje është një përparësi sepse ekzistonte rreziku që një pjesë e qytetit të mbetej pa ujë. Nga NPK Ujësjellësi kanë informuar se për momentin situata është nën kontroll, por ekipet do të qëndrojnë në teren dhe do të monitorojnë situatën.

Në fshatin Porodin, ferma e pulave ndërhyhet me 3 pompa uji nga DMSH Manastir. Ekziston nevoja për ndërhyrje të një makinerie ndërtimi për të pastruar lumin nga rrjedha e sipërme deri tek ura në hyrje të fshatit. Nevojitet një makinë ndërtimi dhe shtrati i lumit duhet të pastrohet sa më shpejt që të jetë e mundur.
Furnizimi me energji elektrike dhe ujë është i rregullt, përveç në fshatrat Bukovë dhe Orehovo e Sopirme të cilat janë pa furnizim me energji elektrike.

Rajoni i Strumicës
Gjatë disa ditëve të fundit, zona e komunës së Radovishit është prekur nga shiu i herëpashershëm që kanë rritur nivelin e ujit në shtretërit e lumenjve por nuk ka ndonjë derdhje të shtretërve të lumenjve, me përjashtim të lumit Sirava në grykën e lumit Plavaja, ku dëmtohet kalimi i rrugës kundër f. Podaresh. - f.Smiljanci. Në këtë rrugë rrëshqitjet dhe rrëshqitjet e tokës janë të mundshme si rezultat i lagështisë së lartë të vendit. Kalimi i rrugës kundër f.Podaresh – f.Smiljanci do të rregullohet sapo të krijohen kushtet e punës, gjegjësisht pas tërheqjes së ujit. Në rrugën rajonale Radovish - f. Oraovica - f. Podaresh, në rrugë ka mbeturina uji dhe sasi më të vogla të mbeturinave.

Rajoni i Ohrit
Pas reshjeve të mëdha të shiut, ka një rrjedhje të lumit Treska në rajonet e fshatit Podvis, në prurjen e lumit Studencica në lumin Treska dhe në lokalitetin Lavçansko reçishte. Derdhja është në fusha që nuk janë të kultivuara dhe nuk është raportuar dëme deri më tani.
Nga NP "Standard" - Dibër, në të cilën thotë se uji në Dibër dhe në një pjesë të Qendër Zhupës është i tubulluar. Rekomandohet zierja para përdorimit.


Rajoni i Tetovës
Reshjet e mëdha të shiut gjatë ditëve të fundit kanë kontribuar në rritjen e nivelit të të gjithë lumenjve në Tetovë dhe rajonin e Tetovës, si dhe Gostivar dhe rajonin e Gostivarit. Më e rrezikshmja për derdhje është në shtrirjen Siriçino-Jegunovce ku lumi Vardar mund të derdhet dhe përmbyt pjesën më të madhe të tokës së punueshme. Gjithashtu, lumi Pena ekziston të derdhet dhe të përmbys një toke të punueshme më të madhe në fshatin Falishe - fshati Saraqino.

Nga ISHP-Tetovë raportojnë se uji në Ujësjellësin e Qytetit është i turbulluar dhe urdhërohet klorimi,

Për shkak të shiut të madh, uji i pijshëm është i ndotur dhe ndalohet për qytetarët e Gostivarit dhe fshatrave përreth që furnizohen nga ujësjellësi i qytetit ta përdorin atë për të pirë derisa të informohen zyrtarisht se uji është i sigurt për t'u pirë.

 

Rajoni i Kumanovës
Për shkak të shiut të madh, nivelet e ujit të lumenjve që derdhen në lumin Pçinja (Gradshnica dhe Petroshnica) janë rritur, për shkak të së cilës ekziston një derdhje të lumit Petroshnioca midis fshatrave Makresh dhe Vojnik.
Ka derdhje në Kriva Reka afër fshatrave Beljakovce, Dovezence, Jazhince dhe Kleçovce dhe lumi Pçinja pranë fshatrave Shupli Kamen, Pçinja dhe Studena Bara. Përgjatë lumit Pçinja, kryesisht toka bujqësore, 7-8 shtëpi fundjave dhe 3-4 shtëpi individuale për të jetuar - kryesisht ndërtesa ndihmëse - janë përmbytur. Një pjesë e tokës bujqësore të punueshme në zonën e fshatrave Shupli Kamen, Jachince, Dovezence, Kleçovce, Pçinja dhe Studena Bara gjithashtu janë të përmbytura. Një problem specifik që ndikon në mënyrë të konsiderueshme në derdhjen e lumit Kriva është ura gjysmë e rënë më parë që ndan fshatrat Dovezence e epërme dhe e poshtme, e cila bllokon ujin që derdhet nga shtrati i lumit në fshatin Jaçince.
Është e dëmtuar edhe Ura ekzistuese me tuba F - 1000, e cila është në lumin Pçinja nga Shupli Kamen në drejtim të fshatit Kleçovce përgjatë rrjedhës pranë vendit të quajtur Vizijana.
Rrjedha e lumit Pçinja është rritur në komunën e Staro Nagoriçane për shkak të rritjes së nivelit të ujit në Republikën e Serbisë si dhe në rrjedhën e poshtme për shkak të prurjes dhe rritjes së rrjedhës së lumenjve Bistrica, Algushnica, Petroshnica. Për momentin, nga AD Kumanovë të zonës së Likovës po ndërmerr veprime për të hequr bimësinë dhe për të bërë argjinatura në lumin Pçinja afër fshatrave Vojnik dhe Vetunica në zonën e komunës së Rankovcës.
Në komunën e Staro Nagoriçane, lumi Pçinja rrjedh nga qendra përkujtimore Asnom në Urën Kuinski në një gjatësi prej 7 km.
Në komunën e Rankovcës, në lumin Vetuniçka, është prishur ura në rrugë rajonale në fshatin Vetunica afër lokalitetit Markova Kuka. Në fshatin Ginovce, ka rrjedhë uji nga një luginë e thatë që është derdhur në një rrugë lokale dhe në disa fusha afër. Autoritetet nga komuna e Rankovcës do të marrin masa për të rregulluar situatën.
Në fshatin Psaça, komuna e Rankovcës në v.q. Stara brashnara, uji nga Kriva Reka ka tejmbushur një urë (e ndërtuar me shasi) dhe nuk mund të përcaktohet nëse ura qëndron apo është marrur nga uji. Masat do të merren pas uljes së nivelit të ujit.
Për shkak të derdhjes së ujit të Kriva Rekës afër fshatit Kuklica, komuna e Kratovës, është e vështirë të kalosh urën mbi lumë.
Reshjet e mëdha të shiut gjithashtu kanë shkaktuan turbullira të ujit në sistemin e furnizimit me ujë të qytetit, gjatë së cilës Kompania e Ujësjellësit menaxhon rrjetin dhe bënë klorimin.

Qendra për menaxhim me kriza, QMK, merr pjesë aktive dhe gjithëpërfshirëse në aktivitetet e vazhdueshme për përmirësimin e Sistemit për menaxhim me kriza, SMK, në vend me të gjitha subjektet e saj.

Në përputhje me atë aktivitet të vazhdueshëm të QMK, u.d. Drejtori Stojançe Angellov, mori pjesë dhe u njoftua me aktivitetet e deritanishme në seancën e pestë të Grupit punues mes-resorik për implementimin e detyrave nga pjesa e projekt procesverbalit të Seancës së njëqind e njëzet e katërt të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të mbajtur në Shtëpinë e Armatës në Shkup (më 28.12.2020).

Në pajtim me drejtimin e pjesës së nxerur, në seancë u shqyrtuan dhe u përcaktuan punët në kontekst me qëllim zhvillimin e zgjidhjeve normative për përmirësimin e Sistemit për menaxhim me kriza dhe Mbrojtjes dhe shpëtimit, të cilat do të përfshinin integralisht funksionimin e ardhshëm të njësive territoriale të zjarrfikësve.