Nga DPHM njoftojnë se sot në orët e mbrëmjes nga perëndimi do të përhapen reshje, të cilat në male dhe në disa vende më të larta do të jetë me borë. Në pjesët perëndimore, reshjet do të jenë të mëdha (mbi 25 l / m2), kështu që atje mbulesa e borës në male do të rritet ndjeshëm, dhe për shkak të erës së fortë do të ketë reshje dëbore.

Për shkak të depërtimit të masës së ajrit të ftohtë, nesër do të ketë reshje të herëpashershme dhe do të ketë borë në male dhe në vendet më të larta, ndërsa pasdite do të shëndërrohet në dëborë në shumicën e vendeve më të ulëta, por do të dobësohet me intensitet. Në pjesët perëndimore, një mbulesë e vogël e dëborës do të formohet edhe në vendet e ulëta.

Nesër, sidomos pasdite dhe në fund të ditës, si dhe të mërkurën, do të fryjë erë e fortë veriore, e cila do të shkaktojë një rënie të ndjeshme të temperaturës.

Qendra për menaxhim me kriza, QMK, organizoi dhe mbajti seancën e njëmbëdhjetë të Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza (që nga shpallja e krizës) në hapsirat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Me Shtabin, që është organ operativ ekspert në QMK, që menaxhon dhe koordinon me aktivitetet për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të krizës, u udhëhoq nga u.d. Drejtori i Qendrës, Stojançe Angellov

Në seancën e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza morën pjesë përfaqësues të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, SMK, të emëruar në pajtim me Ligjin për menaxhim me kriza, disa ekspertë nga QMK, përfaqësues të shkencës për mbrojtje dhe siguri dhe menaxhim me kriza si dhe nga organizatat e shoqërisë civile si bashkëpunëtorë të jashtëm në sektorin joqeveritar, i cili arrin perceptimin, koordinimin, veprimin dhe përmirësimin gjithëpërfshirës të përbashkët në segmente të caktuara në luftën e përbashkët në vendin dhe rajonin tonë, kundër pandemisë globale. Sipas agjendës, së pari u bë një raport gjithëpërfshirës mbi masat e ndërmarra dhe aktivitetet e institucioneve nga SMK për t'u ballafaquar me krizën e sëmundjes infektive "COVID-19", dhe pastaj në vazhdim u bisedua për informacionin mbi konkluzionet e seancës së dhjetë të mëparshme të Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza.

Në seancë, u rishikuan edhe masat e ndërmara të azhuruara dhe aktivitetet e caktuara të institucioneve, në pajtim me Plan -veprimin, me qëllim për një veprim më të madh dhe më gjithëpërfshirës në drejtim të parandalimit dhe përballimit të përhapjes së sëmundjes infektive "COVID-19" shkaktuar nga virusi SARS-CoV-2 ", Me qëllim të mbrojtjes së shëndetit dhe jetës së popullatës. Kjo, përmes Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK, përpiqet të bëhet me masa dhe aktivitete të koordinuara në mënyrë gjithëpërfshirëse të subjekteve në Sistemin për menaxhim me krizav, SMK, me udhëzime për përdorimin racional dhe efikas të burimeve të disponueshme kombëtare. aktualisht, dhe për periudhën e ardhshme të mundshme në drejtim të aktiviteteve të koordinuara për vaksinimin e ardhshëm. Përkundër faktit se sipas të dhënave, pandemia në vend ka një rënie për momentin, megjithatë, ne nuk duhet të lirohemi shumë në shoqëri, veçanërisht jo subjektet në Sistemin për menaxhim me kriza, theksoi udhëheqësi iShtabit kryesorë për menaxhim me kriza , u.d. Drejtori i QMK, Stojançe Angellov, i cili në të njëjtën kohë theksoi rëndësinë e respektimit të apelit aktual të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për monitorimin e mëtejshëm maksimal të rekomandimeve, udhëzimeve, masave dhe ndalesave në vend në mënyrë që të parandalohet përhapja e virusit. Përndryshe, lidhja me mendimin shkencor në fushën e menaxhimit të krizave, mbrojtjes dhe sigurisë, në faza të caktuara të menaxhimit të krizave - konkretisht në koordinimin e menaxhimit të pandemisë në vend, arrihet me kontakt të drejtpërdrejtë me një prani reale të menjëhershme dhe perceptimin e praktikës së menaxhimit të krizës dhe shkëmbimi i pikëpamjeve për atë proces. Kjo është arritur tani në takimin e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK në koordinimin e luftës kundër armikut të padukshëm, virusit "SARS-CoV-2", dhe jep një drejtim të mundshëm real të vëzhgimeve shkencore për krijimin dhe azhurnimin e mundshëm të sistemit të ardhshëm të vendosur në vend në kontekstin e sfidave të ardhshme në menaxhimin e krizave.

Qendra për menaxhim me kriza është në seancë të vazhdueshme dhe në punën e saj, përveç punës dhe koordinimit të vazhdueshëm me Kryqin e Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë kyqur edhe përfaqësues të tjerë të organizatave të shoqërisë civile si bashkëpunëtorë të jashtëm nga sektori jo-qeveritar. Kjo është zgjerim i frontit për të luftuar pandeminë në një linjë të organizuar në mënyrë optimale edhe me OJQ-të. Ata, organizata joqeveritare, siç theksohet nga udhëheqësi i Shtabit Angellov, janë një resurs i rëndësishëm i shoqërisë, që sipas mundësive implementohet edhe në Sistemin për menaxhim me kriza, dhe i cili me aktivitetin dhe punën e vet të pavarur krijon lidhje shtesë bashkëveprimi dhe komunikim të drejtpërdrejtë me qytetarët. . Pastaj, përvojat dhe idetë e ndara individuale të qytetarëve, të transmetuara përmes përfaqësuesve të organizatave joqeveritare që marrin pjesë në punën e Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK, jep mundësi që ato përvoja produktive, dhe ato ide të implementohen si një vizion gjithëpërfshirës për një veprim të përbashkët më efektiv me qytetarët dhe subjektet qeveritare dhe entitetet e tjera shtetërore të SMK në drejtim të suksesit dhe koordinimit më të madh përmes Qendrës për menaxhim me kriza në segmente të caktuara të menaxhimit të krizave - në luftën e përbashkët kundër pandemisë globale në vendin tonë dhe në Rajon e cila arrihet përmes Shtabit kryesorë për menaxhim me kriza në QMK

Rajoni i Shkupit

Në komunën Saraj, rrugët për në të gjithë fshatrat janë të kalueshme, vetëm për në fshatrat Paniçar dhe Raoviç trafiku është i rregullt me përdorimin e pajisjeve dimërore.

Rajoni i Manastirit

Në komunën e Manastirit, të gjitha rrugët janë të kalueshme pa ndalesa për qarkullim. Rrugët drejt vendbanimeve në komunën e Manastirit janë të kalueshme në kushte dimrore. Për momentin, rruga për në fshatin Gopesh është duke u pastruar, ndërsa rruga për në fshatin Orehovo do të pastrohet nesër. Rrugët për në ski-qendrat Pelister dhe Nizhepole janë të kalueshme. Në Manastir, "JKP Komunalec" pastron shtigjet për këmbësorë dhe rrugët në çarshinë e vjetër të qytetit dhe Shirok Sokak, dhe "NP Parkingje" pastron parkingjet e hapura dhe të mbyllura në qytet.

Në zonën e komunës së Mogila, të gjitha rrugët janë të kalueshme në kushte dimrore. "NPK Pella Higiena" po pastrojnë rrugët lokale në vendbanime.

Në zonën e komunës së Novaci, të gjitha rrugët në vendbanimet fushore janë të kalueshme në kushte dimrore, dhe për momentin i gjithë mekanizimi i disponueshëm i "NP Komunallna Higiena" po punon në pastrimin e rrugës për në fshatrat Mariovës (Staravina, Gradeshnica, Budimirci, Zoviq dhe Grunishte) dhe do të përfundojë gjatë ditës.

Në territorin e komunës së Demir Hisarit, "NPK Komunalec" -Demir Hisar është duke punuar në pastrimin e rrugëve.

Rajoni i Ohrit

Trafiku në të gjitha rrugët rajonale zhvillohet pa ndalesa dhe kufizime. Rruga lokale përmes Malësisë në komunën e Strugës nga fshati Mislodezda deri në fshatin Zbazhdi është e pakalueshme, si dhe rruga nga fshati Borovec në fshatin Jablanica. Furnizimi me energji elektrike dhe ujë zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe pa ndonjë problem përveç në komunën e Dibrës dhe në një pjesë të Q. Zhupës ku uji i pijshëm është akoma i turbulluar dhe prandaj rekomandohet të zihet para përdorimit.

Rajoni i Velesit

Në komunën e Velesit, të gjitha rrugët dhe rrugicat janë të kalueshme dhe nuk ka bllokim të trafikut. Nga "Rrugët e Maqedonisë" -Veles njoftojnë se gjatë natës, për të parandaluar ngricat, ata ndërhyjnë me kripë dhe rërë në rrugët për në Shtip, rruga regjionale për në Gradsko, drejt Liqenit Mlladost, në autostradë.

Në rajonin e komunës së Çashkës mbrëmë është ndërhyrë në rrugën Drenovo - Jabolçistë e epërme me lërim dhe kripë. Ndërhyrja u bë edhe për Bogomilën dhe nuk ka bllokim.

Në zonën e komunave të Kavadarcit dhe Rosomanit, gjatë natës ndërhyri shërbimi dimëror për mirëmbajtjen e rrugëve dhe rrugicave për pastrimin dhe kripëzimin e rrugëve (1 automjet në pjesën kodrinore-malore, 1 automjet drejt fshatrave: Resava, Begnishte, Drenovo dhe Dabnishte dhe 1 automjet në qytet dhe fshatrat në pjesën fushore Në orët e mëngjesit përsëri është intervenuar në të njëjtat rrugë me të njëjtat automjete, 1 automjet u dërgua për të ndërhyrë në rrugën Ladno Dolçe-Stragovo-Kërnjevo dhe 1 automjet në rrugën për në vendpushimin "Mihajlovo" "Rrugët e Maqedonisë" - pika Negotino, gjatë natës dhe në orët e mëngjesit me 2 kamionë janë ndërhyrë në rrugët: Kavadarci-Mushov Grob-Mrezhiçko dhe në rrugën Gradsko - Prilep deri në tunelin Farish. Të gjitha rrugët janë të kalueshme për trafikun.

Rajoni i Kumanovës

Shtrati i lumit Kriva në afërsi të fshatrave Beljakovce, Dovezence dhe Jaçince dhe Kleçovce është kthyer në shtratin e lumit dhe për momentin ekipet e SHA Kumanovë në terren në Lipkovo po punojnë për formimin e një muri në të dy anët e shtratit të lumit, duke tërhequr masën prej druri që bllokon lumin dhe gjatë ditës pritet të arrihet tek ura mbi lumin Krtiva afër fshatit Kleçovce me punët e korrigjimit të shtratit të lumit. Shtrati i lumit Pçinja në pjesën e qendrës përkujtimore ASNOM, tashmë është kthyer në gjendjen e tij normale, dhe urat në rrjedhën e poshtme përgjatë rrjedhës së tij janë çliruar nga masa prej druri. Të gjitha institucionet në komunat e Kumanovës dhe Staro Nagoricane janë kontaktuar dhe koordinuar, dhe për momentin ekipet e NPK Kozjak, Staro Nagoriçane janë në terren me mekanizim dhe po ndërmarrin veprime për nxjerrjen e një mase druri nga shtrati i lumit afër fshatrave Pelince, Koince dhe Dragomance për të liruar shtratin e lumit dhe të mundësojë në periudhën e mëvonshme SHA Ekonomia e ujit Kumanovë fushë Likovë qasje për rregullimin e plotë të shtratit të lumit në rrjedhën e poshtme nga fshati Pelince në urë mbi lumin Pçinja pranë fshatit Dragomance.

Në zonën e komunës së Kriva Pallankës, u mor njoftim se të gjitha rrugët rajonale dhe lokale janë të kalueshme. Nga "Rrugët e Maqedonisë" - Kriva Palanka, njoftojnë se për momentin janë të angazhuar në pastrimin e borës në drejtim të fshatrave Cërcorija e Vogël dhe e Madhe drejt vendkalimit kufitar Golesh, drejt Republikës fqinje të Serbisë. Për momentin, ka shkuar një makinë për pastrimin e rrugës drejt fshatit German, ku rruga është e kalueshme, por po bëhet pastrimi i borës të reshjeve të borës që ranë gjatë orëve të djeshme dhe të mbrëmjes.

Në zonën e komunës së Kratovës, në pjesën malore deri në fshatin Kavrak, rruga është e mbuluar me dëborë dhe trafiku zhvillohet me automjete për teren.

Rajoni i Shkupit

Uji nga lumi Vardar që rrodhi në zonën e fshatrave Zelenikovo, Oreshani dhe Taor është tërhequr dhe situata është normalizuar.

Rajoni i Manastirit

Në komunën e Manastirit gjatë ditës së sotme ka një rënie shtesë të nivelit të lumit Dragor (rreth 40-45 cm) dhe për momentin mund të konsiderohet se është një nivel normal i lumit për këtë periudhë të vitit dhe nuk ekziston rreziku i derdhjes së lumit në vendin ku u rregullua argjinatura në stacionin e pompimit të NPK Ujësjellësi Manastir.

Në zonën e komunës së Demir Hisarit, gjithandej ka mbulesë të vogël bore e cila nuk është e madhe. Trafiku zhvillohet në kushte të vështira drejt vendeve malore.

Rajoni i Ohrit

Nivelet e lumenjëve dhe rrjedhave të ujit në këtë rajon janë në rënie. Uji tërhiqet nga vendet ku kishte derdhje. Në komunën e Dibrës dhe një pjesë e Qendër Zhupës, uji i pijshëm është akoma i turbuluar dhe prandaj rekomandohet të zihet para përdorimit. Reshjet e borës janë minimale dhe nuk kanë shkaktuar probleme në qarkullimin normal të trafikut.

Rajoni i Tetovës

Në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, gjendja me zonat e përmbytura është normalizuar. Nuk ka shi të ri kështu që uji tërhiqet nga vendet e përmbytura dhe niveli i ujit të lumenjve ulet.

Rajoni i Velesit

Në komunën e Velesit, niveli i lumit Vardar në Veles është zvogëluar dhe nuk ekziston rreziku i derdhjes. Është marur informacioni se në shtyllat e urave në lumin Vardar afër fshatrave Pepelishte, Vojshanci dhe Koreshnicë ka mbeturina të degëve të drunjëve. Për këtë situatë janë informuar Ekonomia e ujrave Tikvesh dhe komuna e Negotinës dhe Demir Kapisë për të marrë masa për të rregulluar situatën.

Rajoni i Shtipit

Trafiku rajonal dhe lokal i udhëtarëve zhvillohet në mënyrë të rregullt, përveç në rrugën regjionale Koçani - Makedonska Kamenicë, ku për shkak të një rrëshqitje të madhe të gurëve në rrugë në vendin e quajtur Draka maalo afër fshatit Kalimanci, rruga u mbulua dhe trafiku u ndërpre plotësisht për 2 ditë .Gjatë ditës së djeshme nga ora 13:00, trafiku është normalizuar. U ndërtua një korsi e tretë në gjatësi prej 100 m. në rrugën A3 Koçani - M. Kamenicë, në seksionin nga Istibanja deri në digën Kalimanci, në v.q. Ajduçki Kamen.

Rajoni i Kumanovës

Në orët e kaluara gjatë ditës dhe natës në territorin e komunave të Kumanovës, Staro Nagoriçane dhe Likovës situata hidrometeorologjike ishte stabile.

Shtrati i lumit Pçinja në pjesën e qendrës përkujtimore ASNOM, është zvogluar në mënyrë drastike dhe gjithnjë e më shumë kthehet në gjendjen e mëparshme normale, ndërsa prurja e masës së ujit në rrjedhën Koinski dhe Dragoman nuk është më. Janë kontaktuar dhe koordinuar të gjitha institucionet në komunat e Kumanovës dhe Staro Nagoriçane, kurse për momentin në teren me mekanizëm janë ekipet e NPK Kozjak, Staro Nagoriçane dhe po ndërmarrin veprime në fshatrat Pelince, Koince dhe Dragomance.

Në Kriva Rekë afër fshatrave Dovezence, Jaçince dhe Kleçovce, SHA Ekonomia e ujërave Kumanovë, po punoheshte në heqjen e pengesave nga bimësia dhe bërjen e argjinaturave, për rrjedhje normale dhe në këtë mënyrë bën heqjen e mundësisë së derdhjes shtesë së të njëjtës.

Nga Rankovce informojnë se në territorin e komunës Rankovce në fshatin Vetunica janë zhvendosur 2 lëshime të ujit dhe në dy vende në lumin Vetuniçka, ka marë një urë në rrugën rajonale në fshatin Vetunica afër v.q. Markova Kuqa në lumin Vetuniçka, (e bërë nga lëshimet e ujit) në rrugën rajonale në fshatin Vetunica të Kriva Rekës. Përfaqësuesit e Komunës dhe NP Ekonomia e Ujërave Kumanoë dhe Fusha e Likovës PE Kriva Palanka do të ndërmarrin aktivitete për riparim pas uljes së nivelit të ujit.

Në fshatin Psaça, komuna e Rankovcës në v.q. Stara Brashnara, uji nga Kriva Reka ka tejmbushur një urë (e ndërtuar me shasi). Masat do të merren pas uljes së nivelit të ujit.

Në komunën e Kratovës në fshatin Kuklica, për shkak të tejmbushjes së Kriva Rekës, është e vështirë kalimi në urën mbi lumë.