Qendra për menaxhim me kriza, QMK, si koordinator i aktiviteteve të projekteve në vend të një pjesë të projekteve të NATO-s në fushën e menaxhimit të krizave, ka një bashkëpunim të suksesshëm me institucionet e Sistemit për menaxhim me kriza, SMK, përfshirë Universitetin e Evropës Juglindore.

Më 22 Dhjetor 2020 (e martë), QMK së bashku me Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, me promovimin e NICS Laboratorit për menaxhimin e krizave në hapsirat e Universitetit, realizuan edhe një fazë tjetër të suksesshme të finalizuar të platformës të web-bazuar të komunikimit për menaxhim me kriza "Gjenerata e ardhshme e Sistemit për menaxhim me incidente - NICS". Është pjesë e projektit "Koordinimi i avancuar rajonal në emergjenca civile" në Ballkanin Perëndimor (ARCECP), i cili është zbatuar në vend dhe në Rajon që nga 1 Dhjetori 2016 nën Programin NATO - Shkenca për Paqen dhe Sigurinë (SPS). Konkretisht, në hapsirat e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, u mbajt një ngjarje e veçantë promovuese, në përputhje me protokollin shëndetësor, me rastin e hapjes dhe lëshimit të laboratorit NICS për menaxhimin e krizave. Përveç kësaj, përfaqësues i nikoqirit - rektori, akademiku prof. Dr. Abdulmenaf Bexheti, u.d. Drejtori i QMK, Stojançe Angellov, duke u drejtuar personalisht, ndër të tjera, bashkë-drejtori i projektit, Dr. Urim Vejseli nga QMK morën pjesë dhe përmes një video konference dhe përfaqësues të lartë të Ambasadës së SH.B.A.-së në R.Maqedonisë së Veriut dhe shumë zyrtarë të tjerë të lartë nga vendet rreth botës dhe vendet që janë të lidhur me projekte për menaxhim me kriza.

Në fjalimin e tij, u.d. Drejtori i Qendrës për menaxhim me kriza, Stojançe Angellov, dhe më pas në konferencën e vogël për shtyp për mediat e pranishme, së bashku me Zëvendës Drejtorin e QMK , Ekrem Zendeli, vunë në dukje se "Gjenerata e ardhshme e Sistemit për menaxhim me incidente - NICS") është një nga arritjet më moderne teknologjike në fushën e menaxhimit të krizave, dhe R. e Maqedonisë së Veriut ka mundësinë dhe privilegjin si një anëtare e re e NATO-s të implementojë këtë sistem deri në fund të vitit 2021, me të cilën gjithashtu do të mundësohet dixhitalizimi i plotë i Sistemit të Menaxhimit të Krizave në vend.

Si mjet për shfaqjen hapësinore të të dhënave në mënyrë që të merren me ngjarjet dhe fenomenet në kohë reale, NICS siguron komunikim dhe koordinim të shpejtë dhe efikas midis subjekteve të Sistemit për menaxhim me kriza, si dhe vendimmarrje më të shpejtë për menaxhim efikas. Mjeti në të njëjtën kohë siguron informacion të plotë dhe të vërtetë për mediat dhe qytetarët në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi dhe kuptimi i rreziqeve.

Ky laborator NICS Universiteti i Evropës Juglindore, si një mjet modern mësimor, do të kontribuojë në arsimimin më të mirë të studentëve dhe do t'u shërbejë shumë profesorëve. Laboratori ka mundësinë të kontribuojë në trajtimin e pandemisë aktuale globale që ka prekur vendin tonë.

Realizimi i laboratorit është pjesë e bashkëpunimit të frytshëm të Qendrës për menaxhim me kriza dhe institucioneve të tjera që janë pjesë e Sistemit për menaxhim me kriza, SMK. Praktikisht, QMK, si koordinator i aktiviteteve të projekteve në vend në pjesë të projekteve të NATO-s në fushën e menaxhimit të krizave, ka një bashkëpunim të suksesshëm me institucionet e Sistemit për menaxhim me kriza, si dhe me institucionet e arsimit të lartë në vend, në këtë rast duke përfshirë Universitetin e Evropës Juglindore