Qendra për menaxhim me kriza, QMK, brenda punës së saj, gjithashtu ofron informacion dhe koordinim me sektorin joqeveritar për të forcuar kapacitetet kombëtare dhe lokale për menaxhimin e krizave dhe aktorët në Sistemin për menaxhim me kriza. Në kuadër të aktiviteteve të tilla, u.d. Drejtori i QMK, Stojançe Angellov, sot (23.12.2020), realizoi takim përmes video konferencës lidhjes së internetit me organizatën joqeveritare qytetare Instituti për demokraci "Societas Civilis", IDSCS, nga Shkupi.

Gjatë takimit, një nga temat kryesore të bisedës në lidhje me menaxhimin bashkëkohor të krizave ishte projekti "Kapaciteti i përmirësuar i menaxhimit të krizave të komunave të R.Maqedonisë së Veriut ”i cili zbatohet në periudhën tetor 2020 - mars 2022 nga organizata joqeveritare me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar, përmes Ambasadës Britanike në Shkup.