Përmes videokonferencës (më 28.12.2008), u mbajt takimi i Shtatëmbëdhjetë i Shtabit kryesor koordinues të krizave të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për të siguruar koordinim të plotë në lidhje me parandalimin e përhapjes së virusit "SARS-CoV-2", në të cilën takim marrin pjesë rregullisht Stojançe Angellov, u.d. Drejtor i Qendrës për menaxhim me kriza

Me takimin kryesoi Zoran Zaev, Kryetari i Qeverisë së RMV, dhe marrin pjesë shumë ministra, zyrtarë të lartë të Qeverisë dhe të Shtetit, sipas temave dhe pikave të punës së takimeve, si dhe drejtorë të drejtorive qeveritare, si dhe përfaqësues të lartë të Qytetit të Shkupit (Kryetari i Qytetit të Shkupit) dhe të Shoqatës së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (Presidenti). U informua dhe u shpreh kënaqësia për angazhimin e përgjithshëm në terren të të gjithë pjesëmarrësve në luftën kundër pandemisë në vend, praktikisht për aktorët e përfshirë me të cilët Kryeministri kishte takime të drejtpërdrejta, si p.sh. përfaqësues të punëtorëve shëndetësorë, Kryqi i Kuq i R. Maqedonisë së Veriut, Armata, zjarrfikësit dhe partnerë të tjerë të përfshirë në terren në Sistemin e Menaxhimit të Krizave. Njëkohësisht, u theksuan, së pari, thirrja që Viti i Ri i ardhshëm dhe festat fetare të festohen me përgjegjësi, me respektimin e vazhdueshëm të rekomandimeve dhe masave parandaluese shëndetësore, dhe pastaj intensifikimin e masave dhe mbikëqyrja inspektuese nga policia dhe inspektorët kompetentë për të respektuar dhe zbatuar masat dhe rekomandimet për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve në Vitin e Ri dhe festimet fetare.

Stojançe Angellov, U.D. Drejtori i qendrës për menaxhim me kriza ndau informacionin mbi aktivitetet e ndërmarra nga Shtabi Kryesor për menaxhim me kriza, duke informuar se edhe shtabet speciale operative në Ministrinë e punëve të brendshme dhe Armatës janë në komunikim dhe koordinim intensiv të vazhdueshëm për të gjitha çështjet që lidhen me situata e krizës në territorin e shtetit.

Koordinimi i të gjithë pjesëmarrësve në takim, në pajtim me punën e Shtabit Kryesorë për menaxhim me kriza në QMK, synon një veprim më të gjerë dhe më gjithëpërfshirës për të parandaluar dhe trajtuar përhapjen e sëmundjes infektive "COVID-19" të shkaktuar nga virusi "SARS-CoV -2 ”, mbrojtja e shëndetit dhe jetës së popullatës në vend. Praktikisht, ajo kryhet përmes masave dhe aktiviteteve gjithëpërfshirëse dhe të koordinuara plotësisht të subjekteve në Sistemin për menaxhim me kriza, si dhe përdorimit racional dhe efikas të resurseve të disponueshme kombëtare, aktualisht dhe për periudhën e ardhshme të mundshme për aktivitetet në lidhje me vaksinimin e ardhshëm.

Përndryshe, Qendra për menaxhim me kriza është në seancë të vazhdueshme, dhe në atë punë dhe koordinim të vazhdueshëm përmes Shtabit Kryesorë për menaxhim me kriza në QMK, përveç Kryqit të Kuq të Republikës së Maqedonisë së Veriut janë të kyqur përfaqësues të tjerë të organizatave të shoqërisë civile si bashkëpunëtorë të jashtëm nga sektori jo-qeveritar. Praktikisht një pjesë e madhe nga ai sektor joqeveritar - organizata joqeveritare dhe mobilizohet në mënyrë të pavarur për të ndihmuar brenda mundësive në luftimin e pandemisë në vendin tonë. Duhet të theksohet se sektori joqeveritar në mënyrë strategjike ka treguar një vetëdije të madhe shoqërore dhe po koordinohet me Qendrën për menaxhim me kriza. Kohët e fundit, pikërisht për drejtimin progresiv të përbashkët siç është i njoftuar publiku, Stojançe Angellov informoi, për përccaktimet e forcimit të kapaciteteve të Shtabit Kryesorë për menaxhim me kriza me pjesëmarrjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm nga sektori joqeveritar, që është zgjerim për frontin për luftën kundër pandemisë në një linje të organizuar optimale dhe me OJQ-të që janë një burim i rëndësishëm i shoqërisë.