Rajoni i Shkupit

Në komunën Saraj, rrugët për në të gjithë fshatrat janë të kalueshme, vetëm për në fshatrat Paniçar dhe Raoviç trafiku është i rregullt me përdorimin e pajisjeve dimërore.

Rajoni i Manastirit

Në komunën e Manastirit, të gjitha rrugët janë të kalueshme pa ndalesa për qarkullim. Rrugët drejt vendbanimeve në komunën e Manastirit janë të kalueshme në kushte dimrore. Për momentin, rruga për në fshatin Gopesh është duke u pastruar, ndërsa rruga për në fshatin Orehovo do të pastrohet nesër. Rrugët për në ski-qendrat Pelister dhe Nizhepole janë të kalueshme. Në Manastir, "JKP Komunalec" pastron shtigjet për këmbësorë dhe rrugët në çarshinë e vjetër të qytetit dhe Shirok Sokak, dhe "NP Parkingje" pastron parkingjet e hapura dhe të mbyllura në qytet.

Në zonën e komunës së Mogila, të gjitha rrugët janë të kalueshme në kushte dimrore. "NPK Pella Higiena" po pastrojnë rrugët lokale në vendbanime.

Në zonën e komunës së Novaci, të gjitha rrugët në vendbanimet fushore janë të kalueshme në kushte dimrore, dhe për momentin i gjithë mekanizimi i disponueshëm i "NP Komunallna Higiena" po punon në pastrimin e rrugës për në fshatrat Mariovës (Staravina, Gradeshnica, Budimirci, Zoviq dhe Grunishte) dhe do të përfundojë gjatë ditës.

Në territorin e komunës së Demir Hisarit, "NPK Komunalec" -Demir Hisar është duke punuar në pastrimin e rrugëve.

Rajoni i Ohrit

Trafiku në të gjitha rrugët rajonale zhvillohet pa ndalesa dhe kufizime. Rruga lokale përmes Malësisë në komunën e Strugës nga fshati Mislodezda deri në fshatin Zbazhdi është e pakalueshme, si dhe rruga nga fshati Borovec në fshatin Jablanica. Furnizimi me energji elektrike dhe ujë zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe pa ndonjë problem përveç në komunën e Dibrës dhe në një pjesë të Q. Zhupës ku uji i pijshëm është akoma i turbulluar dhe prandaj rekomandohet të zihet para përdorimit.

Rajoni i Velesit

Në komunën e Velesit, të gjitha rrugët dhe rrugicat janë të kalueshme dhe nuk ka bllokim të trafikut. Nga "Rrugët e Maqedonisë" -Veles njoftojnë se gjatë natës, për të parandaluar ngricat, ata ndërhyjnë me kripë dhe rërë në rrugët për në Shtip, rruga regjionale për në Gradsko, drejt Liqenit Mlladost, në autostradë.

Në rajonin e komunës së Çashkës mbrëmë është ndërhyrë në rrugën Drenovo - Jabolçistë e epërme me lërim dhe kripë. Ndërhyrja u bë edhe për Bogomilën dhe nuk ka bllokim.

Në zonën e komunave të Kavadarcit dhe Rosomanit, gjatë natës ndërhyri shërbimi dimëror për mirëmbajtjen e rrugëve dhe rrugicave për pastrimin dhe kripëzimin e rrugëve (1 automjet në pjesën kodrinore-malore, 1 automjet drejt fshatrave: Resava, Begnishte, Drenovo dhe Dabnishte dhe 1 automjet në qytet dhe fshatrat në pjesën fushore Në orët e mëngjesit përsëri është intervenuar në të njëjtat rrugë me të njëjtat automjete, 1 automjet u dërgua për të ndërhyrë në rrugën Ladno Dolçe-Stragovo-Kërnjevo dhe 1 automjet në rrugën për në vendpushimin "Mihajlovo" "Rrugët e Maqedonisë" - pika Negotino, gjatë natës dhe në orët e mëngjesit me 2 kamionë janë ndërhyrë në rrugët: Kavadarci-Mushov Grob-Mrezhiçko dhe në rrugën Gradsko - Prilep deri në tunelin Farish. Të gjitha rrugët janë të kalueshme për trafikun.

Rajoni i Kumanovës

Shtrati i lumit Kriva në afërsi të fshatrave Beljakovce, Dovezence dhe Jaçince dhe Kleçovce është kthyer në shtratin e lumit dhe për momentin ekipet e SHA Kumanovë në terren në Lipkovo po punojnë për formimin e një muri në të dy anët e shtratit të lumit, duke tërhequr masën prej druri që bllokon lumin dhe gjatë ditës pritet të arrihet tek ura mbi lumin Krtiva afër fshatit Kleçovce me punët e korrigjimit të shtratit të lumit. Shtrati i lumit Pçinja në pjesën e qendrës përkujtimore ASNOM, tashmë është kthyer në gjendjen e tij normale, dhe urat në rrjedhën e poshtme përgjatë rrjedhës së tij janë çliruar nga masa prej druri. Të gjitha institucionet në komunat e Kumanovës dhe Staro Nagoricane janë kontaktuar dhe koordinuar, dhe për momentin ekipet e NPK Kozjak, Staro Nagoriçane janë në terren me mekanizim dhe po ndërmarrin veprime për nxjerrjen e një mase druri nga shtrati i lumit afër fshatrave Pelince, Koince dhe Dragomance për të liruar shtratin e lumit dhe të mundësojë në periudhën e mëvonshme SHA Ekonomia e ujit Kumanovë fushë Likovë qasje për rregullimin e plotë të shtratit të lumit në rrjedhën e poshtme nga fshati Pelince në urë mbi lumin Pçinja pranë fshatit Dragomance.

Në zonën e komunës së Kriva Pallankës, u mor njoftim se të gjitha rrugët rajonale dhe lokale janë të kalueshme. Nga "Rrugët e Maqedonisë" - Kriva Palanka, njoftojnë se për momentin janë të angazhuar në pastrimin e borës në drejtim të fshatrave Cërcorija e Vogël dhe e Madhe drejt vendkalimit kufitar Golesh, drejt Republikës fqinje të Serbisë. Për momentin, ka shkuar një makinë për pastrimin e rrugës drejt fshatit German, ku rruga është e kalueshme, por po bëhet pastrimi i borës të reshjeve të borës që ranë gjatë orëve të djeshme dhe të mbrëmjes.

Në zonën e komunës së Kratovës, në pjesën malore deri në fshatin Kavrak, rruga është e mbuluar me dëborë dhe trafiku zhvillohet me automjete për teren.