• Kryqi i Kuq i Maqedonisë
 • Organizimi i oficerëve rezervëShoqata Maqedonase e Mjekëve
 • Shoqata e infermiereve, teknikëve dhe gjinekologëve
 • Këshilli kombëtar i grave - UOGM
 • Lobi maqedonas i grave
 • Unioni i shoqatave të pensionistëve të Maqedonisë
 • Këshilli kombëtar i organizatave të invalidëve
 • Lëvizja e ekologistëve
 • Federata e sporteve pyjore
 • Shoqata kombëtare e pronarëve të pyjeve private
 • Bashkimi kundërzjarrit të Maqedonisë
 • Federata e gjuetisë në Maqedoni
 • Aleanca për aktivitete nënujore
 • Federata kajakare në ujëra të egra
 • Federata për peshkim në Maqedoni
 • Federata e fermerëve
 • Bashkimi i fermerëve
 • Bashkimi i vrojtuesëve
 • Unioni i shoqatave të kulturës teknike
 • Shoqata e shpikësve dhe autorëve për përmirësime teknike
 • Institucioni i inxhinieriëve të Maqedonisë
 • Dhoma e geodetëve të autorizuar
 • Shoqata e inxhinierëve minatorë Agrikola
 • Shoqata e mjekëve të Maqedonisë
 • Shoqata e kimistëve dhe teknologëve
 • Shoqatat e informatikanëve
 • Shoqata e auto-moto të Maqedonisë
 • Bashkimi i vozitësve të Maqedonisë
 • Federata e Aviacionit të Maqedonisë
 • Aleanca radioamateur e Maqedonisë
 • Unioni i Studentëve të Universitetit "Shën Qirili dhe Metodi "- Shkup
 • Unioni i Studentëve të Universitetit"Shën Klimenti i Ohrit "- Manastir
 • Unioni i Studentëve të Universitetit "Goce Delçev" - Shtip
 • Unioni i Studentëve të Universitetit Shtetëror - Tetovë
 • Unioni i Studentëve në Universitetit të Evropës Juglindore
 • Bashkimi e studentëve të Universitetit Europian
 • Unioni i Studentëve në Universitetin FON