• Црвен крст на Република Македонија

 • Организација на резервни офицери

 • Македонско лекарско друштво

 • Здружение на медицински сестри, техничари и акушери

 • Национален совет на жените – СОЖМ

 • Македонско женско лоби

 • Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија

 • Национален совет на инвалидски организации

 • Движење на екологисти

 • Федерација за планинарски спортови

 • Национална асоцијација на сопственици на приватни шуми

 • Противпожарен сојуз на Македонија

 • Ловечка федерација на Македонија

 • Сојуз за подводни активности

 • Кајакарска федерација на диви води

 • Македонска риболовна федерација

 • Федерација на фармери

 • Сојуз на земјоделци

 • Сојуз на извидници

 • Сојуз на здруженија за техничка култура

 • Сојуз на пронаоѓачи и автори на технички унапредувања

 • Инженерска институција на Македонија

 • Комора на овластени геодети

 • Здружение на рударски инженери АГРИКОЛА

 • Здружение на физичари на Македонија

 • Сојуз на хемичари и технолози

 • Здружениjа на информатичари

 • Авто-мото сојуз на Македонија – АМСМ

 • Сојуз на возачи на Македонија

 • Воздухопловна федерација на Македонија

 • Радиоаматерски сојуз на Македонија

 • Сојуз на студенти при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје

 • Сојуз на студенти при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола

 • Сојуз на студенти при Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип

 • Сојуз на студенти при Државен Универзитет – Тетово

 • Сојуз на студенти при Универзитет на Југоисточна Европа

 • Сојуз на студенти при Европски Универзитет

 • Сојуз на студенти при Универзитет ФОН