Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 23.12.2020 година, планирани се крводарителни акции со граѓаните на Пробиштип и Могила, вработените во Државен завод за Ревизија Скопје, и со студентите и вработени на медицински Факултет универзитет Гоце Делчев Штип.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 22.12.2020 година (вторник), планирани се неколку крводарителни акции и тоа: со жителите на Крива Паланка, во просториите на спортската сала Партизан; со жителите на Ресен, во просториите на КУД Таше Милошевски; со учениците и студентите од средните училишта и факултети во Битола; и со студентите на медицинскиот факултет при УГД – Штип

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 21.12.2020 година (понеделник), планирани се крводарителни акции со граѓаните на Штип во СОУ Славчо Стојменски – Штип и со вработените во ПС Гази Баба и Единица за кучиња – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека на ден 18.12.2020 година, планирани се крводарителни акции во опш.Ѓорче Петров, опш.Кисела Вода, граѓаните на Пробиштип и Злетово, вработените во фирма Груни Вит – Битола, с.Палатица - Тетово и со студентите и вработените во Медицински Факултет – Скопје.